Celjska bolnišnica s precejšnjim minusom


V Splošni bolnišnici Celje so imeli konec septembra 7,5 mio evrov izgube, obenem pa še 6 mio evrov neporavnanih obveznosti in 1,8 mio evrov premostitvenega kredita pri Zakladnici Republike Slovenije.

Ob majskem nastopu vodstva s strani Aleksandra Svetelška, ki je bil imenovan za direktorja, mag. Franc Vindišar pa za strokovnega direktorja, je imela SBC 3,5 mio evrov izgube, 3 mio evrov neporavnanih obvenosti in 0,8 mio evrov premostitvenega kredita, ki je bil najet julija 2020.

Novo vodstvo je takrat pripravilo ukrepe za konsolidacijo poslovanja. V avgustu in septembru je tako SBC, kljub vsesplošnemu povišanju cen blaga in storitev, prvič letos poslovala z nižjimi stroški od planiranih. Del izgube pri poslovanju je prinesla 4 odstotke nižja realizacija zastavljenega programa dela, 2,8 mio evrov izgube pa gre v obdobju med aprilom in septembrom na račun višjih stroškov energentov.

Preberite tudi V celjski bolnišnici še štejejo, koliko napotnic so jim izbrisali