Celjski gostinec Štorman v stečaj


hotel ŠtormanCeljsko okrožno sodišče je danes zavrglo predlog samostojnega podjetnika Zvoneta Štormana za prisilno poravnavo in začelo stečajni postopek. Prisilna upraviteljica Alja Markovič Čas je tako postala stečajna upraviteljica v tem postopku.

Upniki lahko svoje terjatve prijavijo do vključno 30. julija. Štorman je predlog za uvedbo prisilne poravnave vložil 18. marca, a je bil ta nepopoln, predloga pa ni dopolnil.

Predlog za stečaj Štormana je sicer že vložila družba KBM Leasing, želeli pa so ga tudi delavci, ki so zaradi neizplačanih plač in prispevkov, regresa in odpravnin marca stavkali.

Po podatkih Ajpesa je bil sicer Štorman na zadnji dan leta 2013 upnikom dolžan skupno 6,46 milijona evrov.

Skoraj 300 tisočakov je dolgoval za plače in prispevke delavcem, 2,59 milijona evrov je izločitvenih terjatev (lizing pri KBM Leasingu za hotel v Celju), 3,57 milijona evrov pa ostaja navadnih terjatev.

Podrobnosti v prispevku:

Gostinec Štorman v stečaj

nkcelje_polsi