Delovna mesta v Celju z okolico: avtoličar, dostavljavec, pocinkovalec, komercialist, …


Razmere na trgu so se počitniško umirile. Delovna mesta so na Celjskem trenutno na voljo skoraj 500 iskalcem zaposlitve. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

KT Mobil, vzdrževanje vozil, Klemen Podpečan, s. p., iz Dobrne zaposli avtoličarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 18. 07.

Dom ob Savinji Celje zaposli pripravnika – bolničarja negovalca II in srednjo medicinsko sestro I za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 15. 07.

Okrepčevalnica Pri bolnici, trgovina in storitve, d. o. o., iz Teharij zaposli dostavljavca hrane za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 07.

Proan, proizvodnja, posredništvo, trgovina in svetovnje, d. o. o., iz Polzele zaposli delavca v avtomatizirani proizvodnji pijač za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 07.

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna zaposli fizioterapevta pripravnika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 23. 07.

Žonta, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d. o. o., iz Celja zaposli voznika avto-vleke in avtomehanika za osebna vozila za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 07. 08.

Pocinkovalnica, storitveno podjetje, d. o. o., iz Celja zaposli pocinkovalca II za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 07. 08.

 

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Center za socialno delo Celje zaposli strokovnega delavca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 14. 07.

Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec zaposli diplomirano medicinsko sestro za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 15. 07.

Zagožen, proizvodno in trgovsko podjetje, d. o. o., iz Žalca zaposli samostojnega komercialista za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 28. 07.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Umetno kovaštvo Edi Škerbec, s. p., iz Podsrede zaposli preoblikovalca kovin za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 14. 07.

Industrijska elektronika Tovornik, trgovina v tranzitu Sonja Tovornik Jurhar, s. p., iz Stopč pri Grobelnem zaposli sestavljavca elektronskih sklopov za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 15. 07.

Osebna asistenca, MBH, Milena Hadžagić Bojičić, s. p., iz Rogaške Slatine zaposli strokovno vodjo za izvajanje osebne asistence za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 07.

Kmetijska zadruga Šentjur, z. o. o., zaposli kmetijskega tehnika – prodajalca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 07.

Amon vinarstvo, gostinstvo in trgovina, d. o. o., iz Olimja zaposli kuharja in sobarico za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 21. 07.

Intralog, prevozi in storitve, d. o. o., iz Rogatca zaposli voznika tovornega vozila v mednarodnem prometu za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 05. 08.

Hotel Slatina, turizem, proizvodnja in ostale storitve, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli samostojnega kuharja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 06. 08.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah zaposli učitelja TIT in OPB, učitelj naravoslovja in OPB ter laborant ter učitelja slovenščine in OPB za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 14. 07.

Zdravstveni dom Šentjur, ZP Planina, zaposli zobozdravnika brez specializacije z licenco za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 15. 07.

Zdravstveni dom Šentjur zaposli zdravnika specialista družinske medicine PPD2 za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 08.