Delovna mesta v Celju z okolico: kuhar, laborant, programer, skladiščnik, …


Razmere na trgu so spodbudne. Delovna mesta so na Celjskem trenutno na voljo skoraj 500 iskalcem zaposlitve. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Avto Hof, Gregor Avbreht, d. o. o., iz Lopate zaposli pralca vozil za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 12. 08.

PROAN, proizvodnja, posredništvo, trgovina in svetovnje, d. o. o., iz Polzele zaposli laboranta za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 17. 08.

Profagus lesna industrija, d. o. o., iz Celja zaposli proizvodnega delavca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 18. 08.

Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje zaposli pravosodnega policista – kandidata za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 19. 08.

NGN EKO, gradbeništvo in storitve, d. o. o., iz Celja zaposli avtomehanika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 25. 08.

Hotel Žalec, d. o. o., zaposli kuharja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 03. 09.

Simes servis in montaža energetskih sistemov, d. o. o., iz Celja zaposli skladiščnika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 03. 09.

 

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Terme Dobrna, termalno zdravilišče, d. d. zaposli zdravnika specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 14. 08.

ADM – Adria, podjetje za računalniško tehnologijo in informatiko, d. o. o., iz Celja zaposli računalniškega inženirja – programerja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 01. 09.

Zdravstveni dom Celje zaposli specialnega pedagoga za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 03. 09.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

ISPIO, Industrijske storitve, proizvodnja in oprema, d. o. o., iz Šentjurja zaposli CNC operaterja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 13. 08.

Vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šola Rogatec zaposli hišnika – čistilca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 13. 08.

Žgajner servis, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli prodajalca avtomobilskih rezervnih delov za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 14. 08.

Bohor gostinske storitve, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli natakarja in dostavljavca hrane za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 14. 08.

MOS servis, trgovina, storitve, inženiring, d. o. o., iz Mestinja zaposli CNC operaterja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 15. 08.

Palačinka, gostinstvo in storitve, d. o. o., iz Šmarja pri Jelšah zaposli natakarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 17. 08.

Obsotelček, storitve, d. o. o., iz Golobinjeka zaposli voznika tovornega vozila po Sloveniji za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 02. 09.

Zuvar, proizvodnja in storitve, d. o. o., iz Boletine zaposli oblikovalca kovin ter varilca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 03. 09.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

VOC Ekologija, urejanje okolja, d. o. o., iz Šentjurja zaposli laboranta za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 12. 08.

Zuvar, proizvodnja in storitve, d. o. o., iz Boletine zaposli računovodjo za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 19. 08.