Delovna mesta v Celju z okolico: pravnik, receptor, natakar, vodja, …


Razmere na trgu so spodbudne. Delovna mesta so na Celjskem trenutno na voljo skoraj 480 iskalcem zaposlitve. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

Terme Olimia, d. d., iz Podčetrtka zaposlijo več različnega kadra. Trenutno so na voljo zaposlitve za naslednje poklice:  vodja vzdrževanja, vodja kadrovske službe, vodja knjigovodstva, vodja računovodstva in financ, reševalec iz vode, pravnik, vzdrževalec, čistilka – sobarica, kuhar, receptor, natakar. Prijavite se čim prej.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Simer Plus proizvodnja, d. o. o., iz Celja zaposli kalkulanta/komercialista za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 31. 08.

Korinita storitve, registracija vozil, d. o. o., iz Polzele zaposli referenta za registracije in zavarovanja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 31. 08.

Libela Elsi tehtanje in avtomatizacija, d. o. o., iz Celja zaposli strojnega ključavničarja – obdelovalca kovin za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 09.

Žonta, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d. o. o., iz Celja zaposli računovodjo/knjigovodjo za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 07. 09.

Eurokovinar Celje kovinsko predelovalna strojegradnja, d. o. o., iz Celja zaposli pomožnega delavca – peskalca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 19. 09.

Ekskluzivna darila trgovina in storitve, d. o. o., iz Škofje vasi zaposli skladiščnika – dostavljavca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 22. 09.

Emperus skupina, trgovina in storitve, d. o. o., iz Celja zaposli ličarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 22. 09.

 

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Grenko tisk storitve, d. o. o., iz Dobriše vasi zaposli grafičnega oblikovalca/tiskarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 31. 08.

Center za socialno delo Celje zaposli strokovnega sodelavca za prejemke in oprostitve I za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 31. 08.

Bisol Group, elektro inženiring in svetovanje, d. o. o., iz Latkove vasi zaposli vodjo projektov za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 22. 09.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Kotis, Močenik Anton & Fanika Kozjanski Tisk, d. o. o., iz Grobelna zaposli delavca za strojna in ročna knjigoveška dela za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 30. 08.

Okrepčevalnica Čater, Danica Čater, s. p., iz Dramelj zaposli natakarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 31. 08.

Pekarna pod Bočem, Liman Binaj, s. p., iz Cerovca pod Bočem zaposli prodajalca pekovskih izdelkov za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 31. 08.

AS System proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o., iz Šmarja pri Jelšah zaposli planerja proizvodnje za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 01. 09.

Posredništvo in storitve, Drago Uršič, s. p., iz Trebč zaposli šoferja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 03. 09.

Gradnje Polak Gabrijel Polak, s. p., iz Primoža pri Šentjurju zaposli voznika/strojnika TGM za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 09.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

Gradnje Jager, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli inženirja gradbeništva za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 08.

Javni zavod otroški vrtec Šmarje pri Jelšah zaposli specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ali inkluzivnega pedagoga za polovični delovni čas. Čas za prijavo je do 30. 08.

Petek Proces, proizvodnja procesne opreme, d. o. o., iz Rogatca zaposli asistenta v konstrukciji za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 09.

Ferdent, zobozdravstvene storitve, d. o. o., iz Šentjurja zaposli doktorja dentalne medicine za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 17. 10.