Delovna mesta v Celju z okolico: skupinski habilitator, hlevar, direktorja Javnega zavoda, tajnika občine, …


Razmere na trgu dela so trenutno zelo spodbudne. Na Celjskem je trenutno na voljo več kot 500 delovnih mest. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Čepin trgovina in storitve d.o.o. iz Vojnika zaposli avtomehanika za 6 mesecev in avtomehanika-specialista za nedoločen čas. Čas za prijavo je do 19. 12.

Celjske mesnine d.o.o. v Celju zaposlijo delavca v skladišču svežega mesa za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 20. 12.

Akul d.o.o. v poslovni enoti Oštarija zaposli kuharja pomočnika za 20 ur na teden. Čas za prijavo je do 04. 01. 2020.

Branibor, trgovina, gostinstvo in zastopanje, d.o.o. zaposli natakarja za pripravo in strežbo toplih in hladnih napitkov. Čas za prijavo je do 04. 01. 2020.

Dom ob Savinji Celje  za polni delovni čas zaposli pripravnika – bolničarja negovalca in pripravnico – srednjo medicinsko sestro. Čas za prijavo je do 18. 12.

Energoson storitve in proizvodnja d.o.o. iz Ložnice pri Žalcu zaposli hlevarja. Pogoji fizična moč, veselje do dela z živalmi in izpit B in F kategorije. Čas za prijavo je do 10. 01. 2020.

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

EHO elektrika, hladilništvo, ogrevanje d.o.o. iz Štor zaposli programerja krmilnih in nadzornih sistemovprojektanta strojnih inštalacij in hladilne opreme za industrijske hladilne sisteme in vodjo projekta na področju izvedbe industrijskih hladilnih sistemov za eno leto. Čas za prijavo je do 20. 01. 2020.

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna zaposli skupinskega habilitatorja z izobrazbo je likovni pedagog s specialno pedagoško dokvalifikacijo. Čas za prijavo je do 18. 12.

Občina Laško zaposli direktorja Javnega zavoda center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 20. 12.

Občina Prebold zaposli tajnika občine. Čas za prijavo je do 18. 12.

Zdravstveni dom Radeče zaposli laboratorijskega tehnika za nedoločen čas. Čas za prijavo je do 19. 12.

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Vilkograd, nizke gradnje, d. o. o. iz Zlateč pri Šentjurju zaposli strojnega mehanika za popravilo in vzdrževanje strojev in naprav, vodenje predpisanih evidenc. Čas za prijavo je do 19. 12.

Žagarstvo Marko Ribič s. p. iz Pristave pri Mestinju zaposli delavca na žagi za delo na liniji za robljenje, delo na več listni žagi, zlaganje in prelaganje žaganega lesa, delo z viličarjem. Čas za prijavo je do 01. 01. 2020.

Flora, trgovsko, izvozno-uvozno in proizvodno podjetje, d.o.o. iz Rogatca zaposli farmacevtskega tehnika z opravljenim strokovnim izpitom za prodajo zdravil in dietetskih pripravkov. Čas za prijavo je do 05. 01. 2020.

Modex, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. iz Rogaške Slatine zaposli komercialist delovnih oblačil za prodajo delovnih oblačil na terenu – komercialna dela, pisanje ponudb, obiskovanje strank… Čas za prijavo je do 20. 12.

Terme Olimia d.d. v Podčetrtku zaposlijo vzdrževalcakuhinjskega pomočnika in pomivalca posode. Čas za prijavo je do 18. 12.

Javni zavod otroški vrtec Šmarje pri Jelšah zaposli vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja. Čas za prijavo je do 14. 12.

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

Veterinarski center Kropec, d.o.o. iz Zgornjega Negonja zaposli doktorja veterinarske medicine za določen čas oz. do 30.6.2020. Čas za prijavo je do 15. 12.

Občina Kozje zaposli svetovalca za zahtevnejša strokovna dela na področju infrastrukture. Čas za prijavo je do 17. 12.