Delovna mesta v Celju z okolico: direktor, svetovalec, monter, slikopleskar, …


Razmere na trgu dela so zdravstvenim razmeram navkljub spodbudne. Na Celjskem je trenutno na voljo skoraj 250 delovnih mest. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

MVG, montaža in varilstvo Grahović, d. o. o., iz Celja zaposli montažerja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 30. 11.

Talprom, družba za gradbeništvo in inžinering, d. o. o., iz Celja zaposli slikopleskarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 12.

Magles, proizvodnja pohištva, d. o. o., iz Arclina zaposli vodjo skupine, CNC operaterja in operaterja robne lepilke za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 12.

Avtoprevozništvo Franc Hudej, s. p., iz Bovš zaposli voznika mednarodne špedicije za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 09. 12.

MINIS, proizvodnja in storitve, d. o. o., iz Velike Pirešice zaposli komercialista, samostojnega ključavničarja, monterja ograjnih sistemov in računovodjo za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 03. 12.

Dom Lipa, družba za socialno varstvene dejavnosti, d. o. o., v Štorah zaposli bolničarja negovalca- pripravnika, srednjo medicinsko sestro/srednjega zdravstvenika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 05. 12.

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Mestna občina Celje zaposli svetovalca pripravnika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 02. 12.

Upravna enota Žalec zaposli svetovalca v oddelku za upravne notranje zadeve (šifra DM 5) za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 02. 12.

Občina Žalec zaposli direktorja občinske uprave za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 12.

Magles, proizvodnja pohištva, d. o. o., iz Arclina zaposli vodjo proizvodnje za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 12.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

AS System, d. o. o., iz Šmarja pri Jelšah zaposli komercialista na terenu za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 23. 12.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah zaposli dietnega kuharja IV ali V za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 30. 11.

Kovinoplastika Deplast Jurij Drofenik, s. p., iz Imena zaposli delavca v proizvodnji plastičnih izdelkov in voznik tovornega vozila po Sloveniji za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 17. 12.

Farme Ihan – MPR, mesna proizvodnja in razsekovalnica, d. o. o., iz Šentjurja zaposli monterja ograjnih sistemov za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 09. 12.

Tegometall oprema trgovin, storitve in proizvodnja, d. o. o., iz Šentjurja zaposli skladiščnika in upravljavca CNC strojev (laserski razrez/krivljenje) za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 12.

Afiris, trgovina in servis medicinske opreme, d. o. o., iz Šentjurja zaposli serviserja medicinske opreme in prodajalca medicinskih pripomočkov in naprav za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 23. 12.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah zaposli zobozdravnika brez specializacije z licenco PPD3 za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 12.

Osnovna šola Planina pri Sevnici zaposli računalnikarja/organizatorja informacijskih dejavnosti za skrajšani delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 12.

Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec zaposli računalnikarja/organizatorja informacijskih dejavnosti za skrajšani delovni čas. Čas za prijavo je do 02. 12.

KTI, elektronika, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli projektanta električnih inštalacij in opreme za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 03. 12.