Delovna mesta v Celju z okolico: kuhar, konstruktor, mizar, pomočnik direktorja, …


Razmere na trgu dela se po začetku leta izboljšujejo. Delovna mesta so na Celjskem trenutno na voljo 250 iskalcem zaposlitve. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Pletilstvo Petra Petra Ocvirk, s. p., iz Celja zaposli vzdrževalca pletilnih strojev ter delavca za oblikovanje nogavic, pakiranje in prodajo za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 25. 01.

Center za varstvo in delo Golovec iz Celja zaposli kuharja IV za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 28. 01.

NGN EKO, gradbeništvo in storitve, d. o. o., iz Celja zaposli avtomehanika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 01.

Container proizvodno podjetje, d. o. o., iz Celja zaposli konstruktorja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 02. 02.

A-MB, d. o. o., PE Celje zaposli tehnika/kontrolorja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 02.

Magles, proizvodnja pohištva, d. o. o., iz Arclina zaposli mizarja II ter CNC operaterja – specialista (NDČ) za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 18. 02.

Elektrosignal elektro tehniško podjetje, d. o. o., iz Celja zaposli vodilnega elektromonterja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 18. 02.

 

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Marson predelava plastičnih mas – proizvodnja in trgovina, d. o. o., iz Ljubečne zaposli vodjo razvoja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 27. 01.

Center za socialno delo Celje zaposli pomočnika direktorja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 28. 01.

Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d. d., iz Celja zaposli ERP specialista za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 02.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Tekom Plus proizvodnja in trgovina, d. o. o., iz Šentjurja zaposli šiviljo za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 25. 01.

Tajfun Planina proizvodnja strojev, d. o. o., iz Planine pri Sevnici zaposli varilca na robotskih celicah za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 01.

Posek in spravilo lesa Rafael Vahen, s. p., iz Strtenice zaposli gozdarja sekača za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 01.

Roboteh avtomatizacija in robotizacija, d. o. o., iz Goričice pri Šentjurju zaposli elektro-monterja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 30. 01.

Tegometall oprema trgovin, storitve in proizvodnja, d. o. o., iz Šentjurja zaposli upravljavca NC strojev za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 02. 02.

Lagerhof, trgovina in storitve, d. o. o., iz Podplata zaposli komercialista za tuje trge za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 17. 02.

BINI, zaključna dela v gradbeništvu, Andrej Kovačič, s. p., iz Dobja pri Planini zaposli fasaderja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 17. 02.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

Stonex, geotehnologija, d. o. o., iz Šentjurja zaposli poslovno-računovodskega referenta za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 28. 01.

KTI, elektronika, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli projektanta električnih instalacij za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 30. 01.

HDC, d. o. o., Inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje iz Trnovca pri Dramljah zaposli odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 11. 02.