Delovna mesta v Celju z okolico: natakar, ličar, knjigovodja, disponent,…


Razmere na trgu dela so vzpodbudne. Delovna mesta so na Celjskem trenutno na voljo več kot 380 iskalcem zaposlitve. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

KTI, elektronika, d. o. o., iz Rogaške Slatine razpisuje prosto delovno mesto: MONTER ELEKTRO INŠTALACIJ. Zaposlijo za polni delovni čas za določen čas 12 mesecev oziroma z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Poglejte si še druga njihova prosta delovna mesta.

 

 

Petek Proces, d. o. o., iz Rogatca širi svoj kolektiv v proizvodnem delu in vabi zainteresirane varilce in strojne ključavničarje za prijavo na prosto delovno mesto. Čas za prijavo je do 31. 03.

 

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d. o. o., iz Celja zaposli delovodjo pri vgradnji asfaltov, cestarja/vzdrževalca cest ter pleskarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 03.

Magles, proizvodnja pohištva, d. o. o., iz Celja zaposli CNC operaterja na kuka robotu za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 03.

Delovno sodišče v Celju zaposli sodnega zapisnikarja V-I za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 03.

Eurotas hoteli, gostinstvo in storitve, d. o. o., iz Celja zaposli 2 natakarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 12. 03.

IN-PLAST, posredništvo in storitve, d. o. o., iz Štor zaposli nabavnega referenta-komercialista za izdelavo ponudb za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 03.

Poslovne storitve, Gregor Omerzu, s. p., iz Celja zaposli 3 ličarje/pleskarje za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 24. 03.

ROBOTEAM, montaža industrijskih strojev in naprav, d. o. o., iz Celja zaposli elektrikarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 01. 04.

Penca, orodjarstvo-plastika, d. o. o., iz Celja zaposli skladiščnika/viličarista za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 01. 04.

 

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Občina Žalec zaposli knjigovodjo VII/1 za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 03.

TLS, logistika, skladiščenje in transport, d. o. o., iz Spodnje Rečice zaposli disponenta v mednarodnem transportu za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 12. 03.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Cvetličarna in darilni butik Nataša, Nataša Hribernik, s. p., iz Podlešja zaposli vrtnarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 03.

Struna storitve in prevozi, d. o. o., iz Zgornje Kostrivnice zaposli voznika v mednarodnem prometu Italija-Avstrija-Slovenija za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 12. 03.

KIT-AK, gradnje, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli 2 zidarja/tesarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 13. 03.

Steklarna Rogaška, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli 28 proizvodnih delavcev, 8 steklobrusilcev, 3 mojstre steklopihalce, 3 nabiralce, nevtralizatorja kislin in strojnika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 14. 03.

Storitve z gradbeno in kmetijsko mehanizacijo, nizke gradnje Marjan Sajko, s. p., iz Cerovca pri Šmarju zaposli strojnika TGM za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 15. 03.

FRIGO-VAC, čiščenje prezračevalnih naprav in sipkih materialov, d. o. o., iz Kristan Vrha zaposli upravljavca stroja za strojno sesanje za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 03.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

Korez-Sorting Group, tehnično preizkušanje in analiziranje, d. o. o., iz Stopč pri Grobelnem zaposli inženirja strojništva/prodajnega menedžerja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 03.

VOC Ekologija, urejanje okolja, d. o. o., iz Šentjurja zaposli laboranta za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 03.