Delovna mesta v Celju z okolico: strežnica, prodajalec, slikopleskar, direktor, …


Razmere na trgu dela so v vzponu. Delovna mesta so na Celjskem trenutno na voljo 340 iskalcem zaposlitve. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Dom ob Savinji Celje zaposli strežnico in srednjo medicinsko sestro za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 24. 02.

Talprom, družba za gradbeništvo in inžinering, d. o. o., iz Celja zaposli slikopleskarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 24. 02.

Roboteam, montaža industrijskih strojev in naprav, d. o. o., iz Celja zaposli varilca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 24. 02.

INN trgovina, d. o. o., iz Celja zaposli prodajalca/svetovalca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 24. 02.

Lesoprodukt proizvodno – trgovsko podjetje, d. o. o., iz Celja zaposli mizarja ali pomočnika mizarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 01. 03.

Media Trade, d. o. o., Frigo Hlastec, podjetje za mednarodni transport, logistiko in trgovino iz Celja zaposli voznika tovornega vozila (hladilnik) v mednarodnem prometu za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 03.

Hoby Les, proizvodnja in trgovina, d. o. o., iz Škofje vasi zaposli prodajalca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 07. 03.

 

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Center za socialno delo Celje zaposli strokovnega delavca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 25. 02.

Mestna občina Celje zaposli direktorja Poklicne gasilske enote Celje in direktorja Muzeja novejše zgodovine Celje za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 03.

HAWE hidravlični sistemi, d. o. o., iz Štor zaposli tehničnega nabavnika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 17. 03.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Elektro-strojništvo in elektroinstalacije Zvonko Zidar, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli elektrotehnika in ključavničarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 25. 02.

Roboteh avtomatizacija in robotizacija, d. o. o., iz Goričice zaposli strojnega monterja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 26. 02.

Marta Sevšek, s. p., posredništvo pri prodaji motornih goriv, PE Dramlje iz Dramelj zaposli prodajalca na bencinskem servisu za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 26. 02.

Zaključna gradbena dela Ivan Krumpak, s. p., iz Irja zaposli fasaderja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 02. 03.

Tegometall oprema trgovin, storitve in proizvodnja, d. o. o., iz Šentjurja zaposli 2 varilca in 2 upravljalca NC stroja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 03.

Afiris, trgovina in servis medicinske opreme, d. o. o., iz Šentjurja zaposli serviserja medicinske opreme za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 12. 03.

Bohor gostinske storitve, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli à la carte kuharaja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 14. 03.

Telsim, inženiring in projektiranje, d. o. o., iz Košnice zaposli elektrotehnika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 18. 03.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

Davčno in računovodsko svetovanje, Jožica Avbelj, s. p., iz Škofij zaposli samostojnega računovodjo za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 26. 02.

Modex, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli grafičnega oblikovalca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 17. 03.