Delovna mesta v Celju z okolico: učitelj, monter, prodajalec, voznik, …


Razmere na trgu dela so na začetku leta skromne. Delovna mesta so na Celjskem trenutno na voljo 150 iskalcem zaposlitve. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

TOP7, storitve v gradbeništvu, industriji in gostinstvo, d. o. o., iz Vojnika zaposli delavca za montažo sončnih elektrarn v Avstriji za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 12. 01.

Nivo Koing ekologija in energetika, d. o. o., iz Štor zaposli oblikovalca kovin za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 14. 01.

AA logistika, trgovina, prevozi in storitve, d. o. o., iz Celja zaposli disponenta v mednarodnem tovornem prometu za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 01.

Verteks TG tiskarstvo, proizvodnja, trgovina, promet in storitve, d. o. o., iz Celja zaposli prodajalca motornih koles za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 20. 01.

Magles, proizvodnja pohištva, d. o. o., iz Arclina zaposli CNC operaterja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 02.

Krovstvo, kleparstvo, obdelava lesa, trgovina Rudi Rudnik, s. p., iz Celja zaposli voznika C ali E kategorije, delo z dvigalom (HIAB) za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 05. 02.

 

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Izdelava, montaža in posredništvo pri prodaji kovinskih izdelkov, Franc Ofentavšek, s. p., iz Ljubečne zaposli samostojnega administratorja za podporo v komerciali, v manjšem podjetju z delovanjem v mednarodnem okolju za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 11. 01.

Osnovna šola Hudinja zaposli učitelja razrednega pouka za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 11. 01.

Gimnazija Celje – Center zaposli učitelja informatike in informativno komunikacijske tehnologije za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 13. 01.

Osnovna šola Ljubečna zaposli učitelja matematike in fizike za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 19. 01.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Servis Hrovat storitve, servis in trgovina, d. o. o., iz Bodrišne vasi pri Šentvidu zaposli čistilca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 11. 01.

Osnovna šola Podčetrtek zaposli pomočnika vzgojitelja za polovični delovni čas. Čas za prijavo je do 12. 01.

Blisk BO-NA, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina, storitve, d. o. o., iz Šentjurja zaposli strojnika TGM za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 12. 01.

KIT-AK, gradnje, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli strojnika TGM in gradbenega delovodjo za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 15. 01.

Gradnje Jager, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposlijo pleskarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 01.

Okrepčevalnica Pri bolnici, trgovina in storitve, d. o. o., iz Šentjurja zaposli dostavljavca hrane za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 20. 01.

Tovornik transporti – Mirko Tovornik, s. p., iz Šentjurja zaposli voznika tovornega vozila za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 20. 01.

B-Trans prevozi Boštjan Šivak, s. p., iz Buč zaposli voznika tovornega vozila v mednarodnem cestnem prometu za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 29. 01.

ES Projekt, storitveno in trgovsko podjetje, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli varilca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 02.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

Javni vzgojno-izobraževalni zavod III. osnovna šola Rogaška Slatina zaposli svetovalnega delavca (univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike) za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 11. 01.