Delovna mesta v Celju z okolico: veterinar, učitelj vožnje, strojnik, varilec, …


Razmere na trgu dela nadaljujejo pozitiven trend. Delovna mesta so na Celjskem trenutno na voljo 300 iskalcem zaposlitve. Spodaj izpostavljamo nekatere izmed njih. Za podrobnejše informacije kliknite na izbrani poklic.

Celje z okolico – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Črešnovar & Juteršek gradbena mehanizacija in izdelava skeletnih hiš Matic Juteršek, s. p., iz Spodnje Rečice pri Laškem zaposli strojnika TGM in voznika tovornega vozila za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 09. 02.

Bufo Eko Trgovina, proizvodnja in storitve, d. o. o., iz Celja zaposli delavca v proizvodnji živil za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 11. 02.

Mizarstvo Topole, Robert Topole, s. p., iz Zagrada zaposli delavca v mizarski delavnici za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 02.

Streha Anclin, krovstvo, kleparstvo, tesarstvo, d. o. o., iz Škofje vasi zaposli krovca/kleparja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 03.

EHO elektrika, hladilništvo, ogrevanje, d. o. o., iz Ložnice pri Žalcu zaposli strojnega ključavničarja in varilca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 03.

Penca, orodjarstvo-plastika, d. o. o., iz Celja zaposli kontrolorja kakovosti – merilca za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 03.

 

Celje z okolico – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo izobrazbe

Splošna bolnišnica Celje zaposli diplomirano medicinsko sestro v urgentni dejavnosti za urgentni centerdiplomirano medicinsko sestro v negovalni enoti za oddelek za žilno kirurgijo ter diplomirano medicinsko sestro v negovalni enoti za travmatološki oddelek in oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 09. 02.

Veterinarska postaja Laško, d. o. o., zaposli veterinarja splošne veterinarske prakse za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 02.

Avtošola Mazzoni trgovina, storitve, prevozi in špedicija, d. o. o., iz Celja zaposli učitelja vožnje za B kategorijo za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 03.

E6, družba za gradnjo in inženiring, d. o. o., iz Celja zaposli projektanta/arhitekta za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 05. 03.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta do V. stopnje izobrazbe

Krobah proizvodnja, trgovina, storitve, d. o. o., iz Gostince zaposli voznika C kategorije za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 10. 02.

Wood Design Proizvodnja, trgovina, inženiring, d. o. o., iz Pešnice pri Šentjurju zaposli mizarja monterja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 11. 02.

Žgajner – ŽIS, podjetje za popravilo cestnih motornih vozil in trgovino, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli avtomehanika za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 12. 02.

Lajtman Company montaža stavbnega pohištva, d. o. o., iz Kristan Vrha zaposli večje število mizarjev in monterjev za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 12. 02.

Vulkanizerstvo Vulko Goran Drača, s. p., iz Rogaške Slatine zaposli vulkanizerja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 13. 02.

F. B. G., gradbena dela, d. o. o., iz Šmarja pri Jelšah zaposli zidarja, tesarja, železokrivca ter keramičarja za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 16. 02.

Vilkograd, nizke gradnje, d. o. o., iz Celja zaposli skupinovodjo, strojnika oz. upravljavca vrtalnih garnitur ter strojnika gradbene mehanizacije za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 18. 02.

Kmetijska zadruga Šmarje kmetijstvo, trgovina in gostinstvo, z. o. o., iz Šmarja pri Jelšah zaposli kuharja/vodjo kuhinje za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 04. 03.

 

Kozjansko in Obsotelje – Delovna mesta za VI. in VII. stopnjo

Zdravstveni dom Šentjur zaposli zdravnika specialista pediatrije za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 27. 02.

Zdravilišče Rogaška-zdravstvo, d. o. o., iz Rogaške Slatine zaposli zdravnika specialista interne medicine – gastroenterologa za polni delovni čas. Čas za prijavo je do 03. 03.