Delovno srečanje ob zaključku projekta Izbira poklica – izziv za prihodnost za leto 2015


zakljucek_ooz_celje_1Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je zaključila že osmo leto izvajanja projekta, ki ga podpirajo Mestna občina Celje, občine Dobrna, Štore in Vojnik. Namen projekta je osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja tistih informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja.

S predavanji, delavnicami in okroglimi mizami promovirali karierne poti 
Že vrsto let se soočamo s pomanjkanjem določenih poklicnih profilov med katerimi so na prvem mestu obrtni in tehnične stroke, zato smo si v projektu zadali nalogo promovirati karierne poti, spodbujati inovativnost, podjetnost in ustvarjalnost že med najmlajšimi člani naše družbe. Aktivnosti projekta so potekale vse leto 2015, sodelovali so naši člani obrtniki in podjetniki, ZRSZ OS Celje.

Izvedenih je bilo  skupno 35 dogodkov, udeleženih 13 osnovnih šol ter 719 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajali smo predavanja, predavanja z delavnicam in zelo obiskane okrogle mize z gosti – našimi obrtniki in podjetniki. V letu 2015 smo povečali število dogodkov za 11 v primerjavi z letom 2013, saj je izvedbo dodatnih dogodkov omogočila  šolam na svojem področju  Mestna občina Celje.

Učence in njihove starše smo seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi  ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja. Sodelujoče šole v projektu pa smo tudi obvestili o možnosti obiska Ulice obrtnikov, ki je bila drugič v okviru  Mednarodnega obrtnega sejma v Celju in večina šol iz lokalnega okolja se je udeležilo predstavitve osmih poklicev tudi na tem dogodku.

Ob koncu projekta čas za pregled rezultatov 
V sredo, 18.11.2014 smo na delovnem srečanju vseh sodelujočih v projektu, ki se je začel s pozdravnimi besedami predsednika OOZ Celje g. Mirana Gracerja, pregledali izvedene aktivnosti in dosežene rezultate. Našim obrtnikom in podjetnikom, sodelujočim v projektu, predstavnikom lokalnih skupnosti, medijem in drugim povabljenim je sekretarka OOZ Celje Martina Rečnik predstavila celoten projekt in novosti na področju štipendiranja.

zakljucek_ooz_celje_2

Vodja projekta mag. Tatjana Štinek je spregovorila o krožku Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci, ki ga v tem šolskem letu  izvajamo drugič v celjskih osnovnih šolah. Iz prvega leta v drugo se je povečalo število krožkov za 2 in prav tako število vključenih šol. Izvedeni projekti osnovnošolcev v preteklem letu so imeli poudarek na tem, da živijo v Celju.

Mag. Tatjana Štinek je predstavila še možnosti glede nadaljevanja projekta  Festivala izobraževanja in zaposlovanja ter podala informacijo o predstavitvi vseh projektov, ki se dotikajo promocije poklicev, ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti in odličnem vtisu  le-teh na Ministrico za izobraževanje in državno sekretarko v sklopu posveta na Šolskem centru Celje, ki je potekalo zadnji dan oktobra.

Pomembno je sodelovanje šole z lokalnim okoljem in gospodarstvom
Udeleženci delovnega srečanja so v razpravi izrazili zadovoljstvo, da so del uspešno izvedenih projektov, podali so svoja mnenja in pobude za  sodelovanje tudi v prihodnje. Predvsem so  izpostavili, kako je pomembno sodelovanje šole z lokalnim okoljem in gospodarstvom ter pomembnostjo prihoda ljudi iz prakse v šole. Učenci in starši namreč pokažejo dosti več zanimanja za področje poklicev in podjetništva, če spregovorijo o tem ljudje iz gospodarstva.

Šole si želijo še več takšnih dogodkov v šolskih klopeh, zato so celjske šole z navdušenjem sprejele širitev projekta navzdol po vertikali ter možnost sodelovanja v projektu Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci. To pa je projekt, ki je zanimiv

Vsi sodelujoči člani OOZ Celje, udeležene občine in osnovne šole ter predstavnici  ZRSZ OS Celje, so ob zaključku dogodka prejeli zahvalo.

zakljucek_ooz_celje_3

Nevenka Matelič Nunčič, ravnateljica 4.OŠ Celje: »Naša šola sodeluje v obeh projektih, ki sta dobro zastavljena. Dokaz za to je  pozitiven odziv vključenih učencev. V krožkih se je kombinacija mentorjev iz gospodarstva in šole ter vključevanje podjetnikov in obrtnikov iz lokalnega okolja v predstavitve kariernih poti izkazala kot izredno dober in  zanimiv pristop.«

Krešimir Antolič, Krešimir Antolič – Kael elektro storitve, Krešimir Antolič s.p.: »Projekt je zelo dobro  zastavljen, kar dokazujejo tako udeležba na dogodkih kot razprave na okroglih mizah, kjer so udeleženi starši osnovnošolcev – le te vedno bolj zanimajo možnosti  usmeritve nadaljnjega izobraževanja njihovih otrok v tehnične smeri. V projektu sodelujem od njegovega začetka, letos sem tudi predstavil že drugič poklic elektrikarja v Ulici obrti na MOSu, kjer nas je obiskalo preko  500 osnovnošolcev. Najbolj pa je učencem zanimiv praktičen prikaz poklica v sklopu krožkov. »

Zdenka Grafenauer Konšak, OŠ Štore, šolska svetovalna delavka: »Naši učenci in učitelji vedno z zanimanjem prisluhnejo informacijam Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje v sklopu predavanja z delavnico v projektu Izbira poklica. Tudi na naši šoli želimo izvajati krožke ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.«

Gregor Gregorin, mestni svetnik SMC, Mestna občina Celje: »Kot mestni svetnik in član odbora za gospodarstvo Mestne občine Celje podpiram predstavljene projekte in njihovo nadaljevanje v začrtani smeri tudi v prihodnje. V izvajanje aktivnosti projektov je vloženo veliko znanja in napora, zato projekti zaslužijo vse pohvale. Iz doseženih rezultatov projektov,  je razviden napredek, ki se veča iz leta v leto.«

Samostojna svetovalka in vodja projekta mag. Tatjana Štinek