Država odobrila sredstva za 29 projektov v Savinjski regiji


Danes je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ljubljani minister Zdravko Počivalšek podpisal Dopolnitev Dogovora za razvoj Savinjske regije – drugo povabilo.

Na seji sta bila prisotna predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije mag. Branko Kidrič in direktorica RASR, d.o.o. Iva Zorenč.

V Dogovor je umeščenih 29 novih projektov Savinjske regije v skupni vrednosti 81.334.538,39 evrov. Država bo iz lastnih sredstev ter sredstev EU-ja za te projekte namenila  51.486.997,71 evrov. To pomeni, da je Savinjska regija za 29 projektov dobila kar 92,03% vseh razpoložljivih sredstev.

9 odobrenih projektov se nanaša na prednostno naložbo Spodbujanje podjetništva, isto število projektov je na prednostni naložbi Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti.

Pri prednostni naložbi Vlaganje v vodni sektor s specifičnim ciljem zmanjšanja emisij vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je odobrenih 7 projektov. Na isti prednostni naložbi s ciljem večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo so sprejeti trije projekti, na prednostni naložbi Izboljšanje regionalne mobilnosti pa je bil sprejet en projekt in sicer izgradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC, priključka Celje-vzhod.