Hmeljarji kljub obilnemu in kakovostnemu pridelku v hudih skrbeh


Letošnje obiranje hmelja se je že pričelo, pridelek je obilen in kvaliteten, se pa kmetje srečujejo z velikimi problemi odkupa pridelka. Hmeljarje po poročanju Siol.net dušijo slaba prodaja, nizke cene, nekatere tudi krediti, mnogi pa nimajo sredstev za pokritje obiranja letošnjega pridelka.

Zasičenost svetovnega trga hmelja in nizke odkupne cene so poleg zalog neprodanega hmelja iz leta 2008, ki se  nahaja v njihovih skladiščih in nezmožnost kritja stroškov letošnjega obiranja pridelka glavni vzroki, da so nekateri hmeljarji tik pred odločitvijo, da hmelja letos ne bodo obrali. Lani so sicer nekateri (90 od skupno 135 hmeljarjev) prejeli pomoč v višini 600.000€. Od ministrstva želijo pomoč predvsem v obliki intervencijskega odkupa zalog in pripravo pomoči za krčitev nasadov na ravni EU.

Več na Siolovi spletni strani.