Končana I. faza energetskih sanacij na dveh celjskih osnovnih šolah


Mestna občina Celje je letos pristopila k skoraj 2 milijona vredni investiciji na Osnovni šoli Lava in II. osnovni šoli Celje, da bi izboljšala toplotne karakteristike stavbe. Energetska sanacija ovoja obeh stavb je vključevala toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo podstrešja in zamenjavo strehe, hkrati se je izvedla  zamenjava oken in vrat na lupini stavbe.

Na II. osnovni šoli so najprej odstranili betonska korita, ki so ustvarjala toplotne mostove, preko katerih se je iz učilnic izgubljala velika količina toplote v zunanjost in jih je bilo tudi zaradi dotrajanosti nemogoče sanirati. Zaradi nove pozidave parapetov se je izvedla tudi zamenjava starih neučinkovitih radiatorjev z novimi, ki bodo imeli termostatske ventile, s katerimi se bo uravnaval dovod temperature.

Na Osnovni šoli Lava se je ob vsem naštetem obnovila tudi glavna toplota podpostaja z vsemi elementi za regulacijo in se izvedla optimizacija ogrevalnega sistema z novimi radiatorji s termostatskimi ventili.

MOC je z izvedbo I. faze energetske prenove obeh objektov pristopila k učinkovitem zmanjševanju rabe toplotne energije v skladu s sprejetim Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Celje. Z energetskim knjigovodstvom bo spremljala porabo energije v stavbi in uspešnost investicije.

Za obe stavbi je predvidena še II. faza energetske sanacije, in sicer  upravičene ukrepe za zniževanje porabe električne energije. S to naložbo se bodo vgradila varčna svetila in optimizirala razsvetljava.

Na Osnovni šoli Lava bo potrebno izvesti še statično ojačitev objekta in obnovo tlakov, sekundarnih stropov ter notranjega stavbnega pohištva. Za II. Osnovno šolo pripravlja Mestna občina Celje še projektno dokumentacijo za prizidek k šoli, ki bo vključeval telovadnico in dodatne šolske učilnice. Za predmetno investicijo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo.

Vir: kabinet župana MOC

Foto: arhiv II. OŠ Celje