Med nominirankami za Inženirko leta 2021 tudi direktorica celjskega podjetja


Znanih je deset nominirank za Inženirko leta 2021, ki predstavljajo največji potencial, da so s svojim delom in osebnostjo lahko zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Inženirka leta 2021 bo znana na slavnostni prireditvi januarja 2022.

Med nominiranimi inženirkami je letos tudi direktorica celjskega podjetja Procesni Inženiring Špela Jernejc.

Letos teče že četrti izbor Inženirka leta, ki v ospredje postavlja potencial nominirank, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, med katerimi ena prejme priznanje Inženirka leta.

Tudi letošnje glavno merilo izbora nominirank je bila raznolikost: glede na izobrazbo, starost, organizacijo oz. zaposlovalca, področje dela, dosedanjo pojavnost in poklicno usmeritev. Po tem merilu odkrivajo potencial pestre izbire poklicne poti, ki jo omogoča inženirski poklic, in kaj vse lahko inženirke na svoji poklicni poti dosežejo.

Med letošnje nominiranke za Inženirko leta 2021 so uvrščene:

  • Špela Jernejc, direktorica, vodja razvoja, tehnologinja v podjetju Procesni Inženiring d.o.o.
  • Špela Jug, procesna tehnologinja na enoti Trdni izdelki v podjetju Lek d.d.;
  • Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za raziskave v podjetju Kolektor Group d.o.o.;
  • Branka Kranvogl, vodja projektov v podjetju Cleangrad d.o.o.;
  • Dijana Makivić Grilc, višja tržna analitičarka v podjetju GEN-I d.o.o.;
  • Adina Mlivić, višja strokovnjakinja specialistka v materialnem toku v podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje;
  • Lea Naglič, testerka programske opreme v podjetju Loftware (NiceLabel);
  • Božidarka Radović, vodja razvoja sistema za elektronsko predpisovanje zdravil v podjetju Better d.o.o;
  • Judita Zupančič, samostojna analitičarka na oddelku Raztapljanje trdnih oblik v podjetju Krka d.d.;
  • Tjaša Zupančič Hartner, vodja oddelka operativne odličnosti v podjetju Varis Lendava d.o.o.
Špela Jernejc: Inovatorka, ki ji zaupajo mednarodne korporacije

Kot piše v obrazložitvi nominacije je Špela Jernejc izjemna inženirka in direktorica podjetja Procesni Inženiring, njenim inženirskim inovacijskim rešitvam zaupajo številne mednarodne korporacije. Je ključna oseba za pripravo in izdelavo inovacijsko-tehnoloških rešitev v vseh fazah zahtevnih projektov, saj vodi, usmerja in načrtuje individualne oz. specializirane optimizacije energetskih in okoljevarstvenih rešitev.

»Zelo sem angažirana pri prenosu znanja na slovensko mladino. Leta 2019 sem ustanovila Zeleni inkubator, projekt, katerega cilji so promocija inženirskega poklica, prenos praktičnih znanj na mlade in povezava med inženirskim in kulturno-kreativnim sektorjem.«

V podjetju Procesni Inženiring d.o.o., katerega direktorica je Špela Jernejc, se ukvarjajo z uporabo plina v industriji z intenzivno energetsko usmeritvijo (jeklarne, livarne, industrija keramike, kamene volne ipd.). Njihova glavna kompetenca je izdelava energetsko učinkovitih, trajnih in okolju prijaznih oksidacijskih čistilnih naprav za zrak, industrijskih peči in sušilnic, rekonstrukcij ogrevalnih sistemov, tehnološko-energetskih posodobitev, ogrevanj hal ter zastopanje in prodaja plinskih elementov. Podjetje zaposluje 11 oseb. Lani so ustvarili 1,6 mio evrov celotnih prihodkov in 49 tisoč evrov čistega dobička.

Opise vseh letošnjih nominirank si lahko preberete tukaj.

10 enakovrednih nominirank, ena ‘predsednica razreda’

Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter drugih sodelujočih partnerjev, je del projekta Inženirke in inženirji bomo!. Ta iniciativa mlade z dogodki na slovenskih gimnazijah in šolskih centrih že deseto leto (od leta 2012) navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo predvsem problem ´nevidnosti´ inženirk v družbi. Pri izboru je v ospredju doprinos inženirk k razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote.