Na OOZ Celje predstavili minule rezultate ter novosti in ugodnosti za člane v letu 2014 (foto)


OOZ Celje 1V četrtek, 30. januarja, je v prostorih Območne obrtne zbornice Celje (OOZ) potekala novinarska konferenca, na kateri so njen predsednik Miran Gracer, sekretarka Martina Rečnik, svetovalka mag. Tatjana Štinek in novopečena predsednica sekcije Podjetnic in obrtnic Alenka Vodončnik predstavili rezultate delovanja OOZ Celje v minulem letu ter planirane aktivnosti in projekte v letu 2014. 

Leto 2013 je bilo po besedah predsednika Milana Gracerja za OOZ Celje z vidika opravljenega dela, aktivnosti in projektov zelo uspešno. Poslanstvo in namen OOZ Celje so udejanjali z vsakodnevnim svetovanjem (osebno, telefonsko, po e-mailu) in informiranje, organiziranjem izobraževalnih dogodkov za delujoča podjetja (seminarji, predstavitve, delavnice) iz različnih področij (davčna in delovno pravna zakonodaja, strokovna predavanja za posamezne sekcije, internacionalizacija oz. poslovanje v tujini (Avstrija, Hrvaška) (kar 27 dogodkov, ki se jih je udeležilo kar 710 udeležencev).

Predsednik OOZ Celje Miran Gracer.
Predsednik OOZ Celje Miran Gracer.

Člani zbornice so bili upravičeni do koriščenja brezplačnega specialističnega svetovanja s področja prava in davčne zakonodaje, organizirali so tudi dogodke za potencialne podjetnike oz. tiste, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot (13 dogodkov in 102 udeleženca, izvajali so svetovalne intervjujee v okviru aktivnosti programov aktivne politike zaposlovanja (od marca do maja 2013 je bilo izvedenih 52 svetovalnih intervjujev).

V minulem letu je bil podpisan tudi Sporazum o sodelovanju s ciljem ohranjanja in spodbujanja nadaljnjega razvoja ekonomskih povezav med gospodarskimi subjekti v Sloveniji in Avstriji. S sporazumom so se dogovorili za organizacijo in izvajanje skupnih aktivnosti kot so spodbujanje plasmaja izdelkov in storitev na novih trgih in pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev, organiziranje skupnih razstav in poslovnih sejmov, izmenjava informacij s področja izobraževanja in zakonodaje, razvoj sodobne komunikacije med pogodbenicama in med zainteresiranimi udeleženci, izvajanje skupnih dejavnosti na področju izobraževanja, ostale aktivnosti, ki so v obojestransko korist pogodbenic in njunih članov.

V minulem letu pa so vsi člani OOZ Celje prejeli kartico MOZAIK PODJETNIH, s katero so upravičeni do koriščenja številnih ugodnosti. Mozaik podjetnih je skupnost slovenskih obrtnikov in podjetnikov, ki s pomočjo obrtno-podjetniškega zborničnega sistema pridobivajo številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala in storitev izbranih dobaviteljev, OOZ in članov MOZAIKA PODJETNIH. Na spletni povezavi http://mozaik.ozs.si/ je na voljo seznam vseh partnerjev in opis vseh ugodnosti, ki jih nudijo članom ob predložitvi kartice.

Martina Rečnik, sekretarka na OOZ Celje.
Martina Rečnik, sekretarka na OOZ Celje.

Ugodnosti je po besedah sekretarke na OOZ Celje Martine Rečnik možno koristiti na treh nivojih:

–          ugodnosti pri partnerjih MOZAIKA PODJETNIH, ki jih je več kot 60 iz različnih področij

–          ugodnosti pri območnih obrtno-podjetniških zbornicah, ki članom OOZ Celje nudijo dodatne ugodnosti 

–          izmenjava ugodnosti: član OZS se lahko vključi v mrežo popustov jaz-TEBI, ki omogoča nudenje ugodnosti drugim članom zbornice, imetnikom kartice MOZAIK PODJETNIH.

Samostojna svetovalka mag. Tatjana Štinek je predstavila planirane aktivnosti in projekte, ki jih bodo na OOZ Celje izvedli v letu 2014. Prvenstvena naloga je informiranje lokalnega okolja in sicer na treh ravneh: na mesečnem – tiskane Informacije za člane OOZ Celje; na tedenskem – elektronski bilten Moj spletni priročnik ter dnevnem – informiranje in svetovanje osebno, preko maila, telefona.

Tudi letos pa nameravajo sodelovati v razvojno naravnanih programih in projektih. V prvi vrsti bodo v dveh projektih sodelovali z Mestno občino Celje, občinami Vojnik, Štore in Dobrna in sicer:

  • Izbira poklica izziv za prihodnost – promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki  vključuje promocijo poklicev. Izvajanje na vseh osnovnih šolah navedenih občin v obliki predavanj z delavnicami in okroglih miz za osnovnošolce in njihove starše (načrtujejo 25 dogodkov).
  • Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe.

Izvajanje zajema svetovanje, informiranje in izvedbo brezplačnih delavnic za vse ciljne skupine, kar bo letos ob ukinitvi subvencij za samozaposlitve zelo aktualno za vse, ki se bodo odločali za samostojno podjetniško pot.

Poleg omenjenega pa bodo v letu 2014 sodelovali z Mestno občino Celje v projektu Strategija razvoja gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020, izvajali pa bodo ESS projekt pod okriljem CPI: Informiranje in svetovanje v poklicnem izobraževanju. Poleg omenjenega pa bodo izvedli projekt iz Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 s kartico SPIRIT. V mednarodnem projektu sodelujemo z razvojno Agencijo Sotla in Šolskim centrom Celje ter hrvaškimi partnerji z namenom spodbuditi razvoj malih in srednjih podjetij in obrtnikov s poudarkom na inovacijah in transferju znanja. 

Ustanovitev sekcije podjetnic in obrtnic

Alenka Vodončnik, predsednica Sekcije podjetnic in obrtnic.
Alenka Vodončnik, predsednica Sekcije podjetnic in obrtnic.

Skupščina OOZ Celje je 21.1.2014 sprejela tudi sklep o ustanovitvi Sekcije podjetnic in obrtnic, katerih predsednica Alenka Vodončnik je predstavila delovanje in namen sekcije. “Pobuda za nastanek sekcije je bila podana s  strani podjetnic, kar pomeni, da so same začutile potrebo po sodelovanju, mreženju in izmenjavi. Podjetnice želijo, da njihova znanja in izkušnje v večji meri doprinesejo k rasti in razvoju ekonomskega prostora in v nekem delu k revitalizaciji gospodarstva.  Čas ekonomske krize je priložnost za korenite družbene spremembe, za iskanje inovativnih in novih rešitev in za ustvarjanje pravične družbe. Enakost spolov je stvar tako gospodarskega razvoja kot tudi družbene blaginje. Raznolikost spolov izboljšuje procese odločanja, povečuje uspešnost podjetij, zmanjšuje tvegane in povečuje družbeno odgovorne odločitve, tako politične kot poslovne”.

OOZ Celje 5

Pred kamero smo povabili samostojno svetovalko na OOZ Celje mag. Tatjano Štinek, ki nam je predstavila planirane aktivnosti OOZ Celje v letu 2014 ter sekretarko na OOZ Celje Martino Rečnik, ki nam je zaupala zaupala prednosti prostovoljnega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Prisluhnete jima lahko v spodnjem video posnetku.

eH