OOZ Celje vabi na delavnico na temo davčnih blagajn


ooz_celjeS 1. avgustom 2015 je stopil v veljavo Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki se bo začel uporabljati 2. januarja 2016, uporaba davčnih blagajn pa bo sicer mogoča že od 1. decembra 2015 dalje. OOZ Celje zaradi aktualnosti tematike ponovno organizira delavnico, na kateri bosta prisotna davčna svetovalca, sodeloval pa bo tudi partner Mozaika podjetnih.

Za vse, ki ste prvo delavnico zamudili, OOZ Celje 10. novembra ponovno organizira delavnico z naslovom Davčne blagajne in davčno potrjevanje računov v letu 2016. Predavanje oz. delavnica bo potekala v dveh sklopih in sicer bodo v prvem, ki bo trajal približno dve uri in pol, obdelali že uveljavljene zakone na področju gotovinskega poslovanja poslovnih subjektov.

V nadaljevanju pa bodo udeleženci dobili odgovore na pereča vprašanja, kot npr.: kaj prinaša nov zakon o davčnem potrjevanju računov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, kaj je potrebno urediti pred začetkom davčnega potrjevanja računov, katere listine bodo predmet davčnega potrjevanja in kateri so obvezni notranji akti in obvestila pred začetkom potrjevanja računov.

Po prvem sklopu bo na voljo čas za vprašanja udeležencev, nato pa bo na vrsti še drugi, bistveno krajši sklop, kjer bo sledila predstavitev partnerja Mozaik podjetnih SAOP d.o.o., kjer bo poudarek na tehničnem vidiku davčne blagajne (kako kupec ve, katera davčna blagajna je za njega najbolj ustrezna, usmeritev članov, itd.).

Udeležba je za člane OZS s poravnano članarino brezplačna, za ostale zainteresirane pa znašajo stroški udeležbe na posameznika 48,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj.

P R I J A V N I C A

(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail [email protected] ali po faxu (03) 425 22 71).

PODJETJE/S.P.:

MATIČNA ŠTEVILKA:

SEDEŽ:

ZAVEZANEC ZA DDV: DA NE (obkroži!), DAVČNA ŠT.:

TELEFON OZ. GSM: _________________________ E-POŠTA: __________________________________

ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH: ___________________________________________________

1. DAVČNE BLAGAJNE IN DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV V LETU 2016

KDAJ: 10. 11. 2015, ob 14. uri

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________