Plače v Celju nekoliko pod slovenskim povprečjem, a med najvišjimi v soseščini. Kakšne so plače v drugih občinah?

21. 10. 2022 06:00

Življenje prebivalcev posamezne občine je odvisno od mnogih dejavnikov. Eden izmed teh, ki pa ga prebivalci čutijo najbolj neposredno, je višina plač. Te se razlikujejo od občine do občine.

Podatki lanskega leta kažejo, da so najvišje povprečne plače prejemali v podravski občini Podlehnik, najnižje pa v prekmurski občini Gornji Petrovci. Plače v Mestni občini Celje (MOC) so nekoliko pod slovenskim povprečjem

Povprečna mesečna bruto plača je lani v Sloveniji znašala 1969,59 evra, kar v neto znesku v povprečju nanese 1270,30 evra.

Na lokalnih volitvah volivci svoj oddan glas, bolj kot na politične preference, ponavadi vežejo na kvaliteto življenja, ki jim ga nudi domače okolje, ter razvojno perspektivo občine. Nekatere tako prepriča stanje infrastrukture v občini, druge finančno stanje občine (zadolženost in rezultati poslovanja zadnjih let), spet tretje stanje gospodarstva v občini. Moč slednjega je sicer odvisna od mnogih dejavnikov, v življenju slehernika pa se najbolj odraža v višini plače, ki mu je ponujena ob zaposlitvi v lokalnem okolju.

Pri tem gre upoštevati, da višina nominalnega zneska plače v posamezni občini ni nujno tudi premo sorazmerno povezana s stopnjo življenjskega standarda v tej občini. Na realno vrednost plače namreč prav tako vplivajo različni dejavniki. Med drugim naprimer cene občinskih storitev (cene vrtca, ogrevanja, komunalnih storitev, najemnin,…), pa tudi cene ostalih življenjskih stroškov, ki vsak mesec zahtevajo del proračuna gospodinjstva. Povedano na kratko, življenje v nekaterih občinah je dražje kot v drugih.

Kakšne povprečne plače imamo v Celju in okolici?

Izvzemši zgoraj našteto, smo se ozrli zgolj po višini povprečnih plač, ki jih izplačujejo podjetja v posameznih občinah. Lanski podatki kažejo, da je bila povprečna plača v Mestni občini Celje še vedno pod slovenskim povprečjem. Povprečna bruto plača je tako znašala 1904 evre, kar v neto znesku nanese v povprečju 1234 evrov. Plače v Celju so se sicer glede na leto 2020 povečale za okoli 7 %.

Povprečna mesečna bruto plača je v Sloveniji lani znašala 1970 evrov, kar v neto znesku v povprečju nanese 1270 evrov. Nad slovenskim povprečjem med občinami Kozjanskega in Obsotelja je torej le občina Bistrica ob Sotli.

Od Celja, in slovenskega povprečja, so lani imeli višje povprečne plače le v občini Štore, kjer je bila povprečna mesečna bruto plača 1974 evrov oz. 1287 evrov neto. Vse ostale sosede so imele nižje plače. In sicer Dobrna s povprečno mesečno bruto plačo 1752 evrov oz. 1152 evrov neto, Žalec s povprečno mesečno bruto plačo 1742 evrov oz. 1141 evrov neto, Laško s povprečno mesečno bruto plačo 1663 evrov oz. 1095 evrov neto, Šentjur s povprečno mesečno bruto plačo 1657 evrov oz. 1094 evrov neto in Vojnik s povprečno mesečno bruto plačo 1626 evrov oz. 1070 evrov neto.

Tudi v drugi mestni občini na Celjskem so zaostali za MOC. V Mestni občini Velenje je bila povprečna mesečna bruto plača 1766 evrov oz. 1160 evrov neto.

Najvišje povprečne plače v Sloveniji sicer prejemajo zaposleni v občini Podlehnik (2407 evrov bruto oz. 1529 evrov neto), najnižje povprečne plače pa prejemajo zaposleni v občini Gornji Petrovci (1318 evrov bruto oz. 887 evrov neto).

Na povprečno višino plače lahko v manjših občinah vplivajo že posamezni večji zaposlovalci, prav tako tudi število in starostna struktura prebivalstva (delovno aktivni, brezposelni, upokojeni, šolajoči se,…).

*v polju ‘išči’ preverite, kakšna je plača v vaši občini

B.S., vir podatkov: SURS, foto: MOC

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
142 queries in 1,028 seconds.