Podjetnice Savinjske regije izmenjale svoje izkušnje


Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje so med aktivnostmi mreženja in izmenjavo dobrih praks izpeljali tovrstno srečanje podjetnic z območja Savinjske regije.

Uvodnemu nagovoru sekretarke OOZ Celje Martina Rečnik je sledil nagovor predsednice sekcije obrtnic in podjetnic na OOZ Celje Alenka Vodončnik.

V sproščenem vzdušju so podjetnice izkoristile priložnost za medsebojno izmenjavo izkušenj ter vzpostavitev novih poslovnih in osebnih povezav. Delile so svoje podjetniške zgodbe, ki so jim v dodatno v vzpodbudo in navdih.

Vir foto: FB proifil OOZ Celje

Predstavile so se podjetnice:

  • Eva Štrlekar Markošek, direktorica podjetja Beni Tehing d.o.o.
  • Melita Travnik, direktorica podjetja Kamenik, popravilo tahografov, d.o.o
  • Branka Timpran, FOTIM, Branka Timpran Fotografinja s.p.
  • Sara Štefančič, Adea, Umetniško ustvarjanje
  • Medina Ćeranič, MEDY FINANCE, Medina Ćeranić s.p.
  • mag. Doris Polak Kuder, udeleženka ABC podjetništva

Ob koncu je mag. Barbara Zacirkovnik izpeljala delavnico z naslovom Orodja za krepitev osebne in poslovne odpornosti.