Potrjen predlog poroštvenega zakona za tretjo razvojno os v višini slabih 400 mio evrov

19. 03. 2022 06:00

Vlada je potrdila predlog poroštvenega zakona za obveznosti družbe DARS. Skupna vrednost projektov, za katere se bo z državnim poroštvom zadolžil Dars, je skoraj 785 milijonov evrov, največji del odpade na odsek Šentrupert – Velenje, ki je v preteklosti dvigoval ogromno prahu. Državno poroštvo znaša 50 % vrednosti celotne investicije.

Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga zakona za obveznosti družbe DARS, iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 mio evrov. S predlogom zakona se ureja podelitev državnega poroštva družbi DARS, d.d. za financiranje izgradnje naslednjih odsekov: 3. razvojna os sever (Šentrupert – Velenje jug) – vrednost investicije: 364,30 mio evrov; 3. razvojna os jug (Osredek – Maline) – vrednost investicije: 325,24 mio evrov; Markovci – Gorišnica – vrednost investicije: 9,82 mio evrov; Gorišnica – Ormož – vrednost investicije: 36,76 mio evrov; AC Koseze – Kozarje (širitev v šestpasovnico) – vrednost investicije: 48,77 mio evrov.

Skupna investicijska vrednost znaša torej 784,89 mio evrov. Po pravilih EUROSTAT za javne koncesionarje, ki se statistično (in s tem računovodsko) ne uvrščajo v sektor država, se državno poroštvo lahko podeli največ do 50% investicije. Zato se poroštvo podeli v višini do 392,44 mio evrov (polovica od 784,89 mio evrov). Pri tem se upošteva investicija brez DDV in stroškov financiranja (stroški odobritve kredita in obresti). Za vse navedene projekte je bil potrjen investicijski program.

DARS še nikoli ni unovčil državnega poroštva

Zakon o poroštvu ne ureja tehničnih značilnosti avtocestnih projektov. Ureja zgolj finančne pogoje, pod katerimi se poroštvo podeli, ti pogoji pa so identični tistim, ki so bili določeni že v prejšnjih poroštvenih zakonih.

Predlog zakona določa maksimalno poroštvo. Če je vrednost kredita nižja, se izda poroštvo do vrednosti posojila. Poroštvo pomeni zgolj potencialno obveznost Republike Slovenije, ki se aktivira le v primeru, da družba DARS ne bi pravočasno poravnala zapadlih obveznosti. Do zdaj se za obveznosti DARS nikoli ni unovčilo državno poroštvo, so zapisali na vladi. (gov.si)

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
143 queries in 1,134 seconds.