Predstavniki LUZ in MOC so javnosti predstavili novo podobo mestnega jedra


Minuli torek so predstavniki Mestne občine Celje in Ljubljanskega urbanističnega zavoda medijem in javnosti predstavili projekt obnove dela starega mestnega jedra, načrtovani izgled, zasnovo, obseg ter rešitve, ki so jih kovali v zadnjem letu. MOC namreč želi s prenovo mestnemu jedru vrniti pomensko vrednost ter povečati reprezentativnost prostora.

Poleg župana MOC Bojana Šrota so se poznopopoldanske predstavitve v Likovnem salonu v Celju udeležili tudi vodja oddelka za okolje in prostor ter komunalo na MO Celje Roman Kramer, inženir krajinske arhitekture iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda (LUZ) Sergej Hiti, Celjani in Celjanke ter predstavniki medijev. Na predstavitvi je Sergej Hiti uvodoma predstavil predvidene rešitve prenove javnih površin starega mestnega jedra Celja. Predvidena je celovita prenova območja dela Prešernove, Stanetove, Lilekove, Savinove in Linhartove ulice ter Krekovega trga v skupni izmeri 6.650 m2. Ob vsem tem se bodo lotili obnove dotrajane komunalne opreme (vodovod, kanalizacija, plinovod), uredili bodo električne inštalacije (ulične svetilke), urbano opremo (klopi, koši za smeti …), ker pa ima Celje bogato zgodovino, se bodo posvetili tudi morebitnim arheološkim izkopavanjem, ter ohranitvi območja varovane kulturne dediščine.

Sergej Hiti iz LUZ je predstavil projekt prenove površin starega mestnega jedra

Projekt prenove je nastal na podlagi arhitekturne delavnice , kjer so celjski arhitekti iskali rešitve za urejanje, tlakovanje in mestno opremo. Za izdelavo projektne dokumentacije je bil na podlagi javnega razpisa izbran LUZ. Iskanje izvajalca zahtevnega projekta je že v teku, najbolj optimistične napovedi so, da bi ga lahko našli v roku enega meseca, kar pomeni, da bi se gradbena dela lahko pričela že konec oktobra. Za prvo izmed dveh faz so bila pridobljena evropska sredstva v višini 2.525.143 evrov, kar predstavlja 85% investicije, ki sicer znaša 3.020.756 evrov. Dela naj bi se izvajala leto oz. leto in pol, župan je na predstavitvi poudaril, da se bodo skušali izogniti plastem arheoloških najdb, saj bi lahko morebitne najdbe dela zavlekle za kar nekaj časa.

Po predstavitvi je v prostoru Likovnega salona potekala konstruktivna debata, v katero so se vključili prisotni. Največ nezaupanja in strahu pred izpadom dohodkov so izpostavili obrtniki, ki imajo svoje prostore na območju načrtovanih del. Slednji bodo po besedah župana Bojana Šrota upravičeni za nadomestila za izpad dohodka. Dilemo pa predstavlja tudi posledična ukinitev več kot 100 parkirnih mest v centru, kar bi po besedah nekaterih prisotnih lahko bil vzrok za še manjšo obiskanost mestnega jedra.

Nova podoba mestnega jedra je Celjanom in širši javnosti na ogled tudi na Trgu celjskih knezov.

Vabljeni k ogledu nagovora župana MOC Bojana Šrota, ki si ga lahko ogledate v spodnjem video prispevku.

v/t/f: Egon Horvat