Pridobljena evropske sredstva za ureditev poslovne cone Trnovlje jug


Mestna občina Celje je ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobila 1,3 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev, ki so namenjena »Podpori inovativnim ekosistemom ekonomsko – poslovne infrastrukture«.

Celjska občina bo sredstva namenila ureditvi ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug. Celotna vrednost projekta znaša več kot 2,2 milijona evrov.

V okviru projekta EPC Trnovlje jug bo zgrajena cestna in komunalna infrastruktura. Investicija tako obsega izgradnjo dveh povezovalnih cest v dolžini 150 in 270 metrov, ureditev javne razsvetljave, izgradnjo in ureditev vodovoda in (meteorne) kanalizacije. Prav tako bomo na tem območju uredili kolesarske steze in hodnike za pešce, počivališča, umestili polnilnice za električna vozila in električna kolesa, zgradili ekološki otok in hortikulturno uredili območje. Realizacija naložbe je predvidena v obdobju od leta 2022 do 2025.