Celje z najmodernejšim centrom za ravnanje z odpadki v Sloveniji


Manj sežiga, manj odlaganja in več recikliranja bi se lahko glasil povzetek nove tehnologije, ki jo je družba Simbio zaključila na Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje.

Gre za 5,5-milijonsko vredno investicijo v nadgradnjo izločanja reciklabilnih odpadkov iz mešanih komunalnih odpadkov in iz odpadne embalaže.

RCERO Celje je postal edini center v državi, ki izpolnjuje petstopenjsko hierarhično lestvico ravnanja z odpadki in ki ima zaključen krog ravnanja z odpadki.

otvoritev_nove_tehnologije_simbio_17-9_27_largeNova tehnologija omogoča do štirikrat več izločenih materialov, primernih za reciklažo, ter več kot 90-odstotno oziroma z ročno kontrolo celo 99-odstotno čistost izločenih materialov.

Novo tehnologijo so v družbi predstavnikov občin solastnic prvega slovenskega regionalnega centra in družbi predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce danes predali svojemu namenu.

Kovšca je ob odprtju poudaril, da je 5,5 milijona evrov vredna naložba z najmodernejšo trajnostno tehnologijo ravnanja z odpadki odličen primer dobre prakse, po katerem se lahko zgledujejo tudi ostale slovenske regije.

Najbolj ekonomsko učinkovit center za ravnanje z odpadki

V prvem slovenskem regionalnem centru za ravnanje z odpadki, ki obratuje že deset let in je še vedno edini s termično obdelavo odpadkov gorljivega dela predhodno obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, redno investirajo v posodobitve in nadgradnje tehnologije, kar od njih nenazadnje zahtevajo tudi številne spremembe količin odpadkov, zakonodaje in strukture odpadkov. Simbio je še leta 2010 obdelal 4100 ton embalaže, lani pa 9100 ton. Poleg tega je direktor Simbia mag. Marko Zidanšek, danes poudaril še, da je center, v katerem obdelujemo komunalne odpadke za četrtino slovenskih občin, najbolj ekonomsko učinkovit center za odpadke v Sloveniji. “Polna izkoriščenost kapacitet pomeni ugodnejše cene za občine soinvestitorice oziroma posledično za občane,” in dodal, da Simbio po analizah za leto 2019 spada med 7 odstotkov najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji ter se tako uvršča v najvišji zlati bonitetni razred AAA.

Edina regija z uresničeno petstopenjsko hierarhično lestvico ravnanja z odpadki

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je izpostavil, da je RCERO Celje vzorčni primer dobre prakse gospodarjenja z odpadki, ki je daleč od aktualnih problemov z odpadki in blatom v državi. “Je edini center, ki izpolnjuje petstopenjsko hierarhično lestvico ravnanja z odpadki in ki ima zaključen krog ravnanja z odpadki. Ni bilo preprosto prepričati 23 občin partneric, da je projekt pravi in da bo prinesel dobre rezultate ter za desetletja rešil problematiko ravnanja z odpadki za vse te občine. Temelj tega partnerstva je bilo od začetka dogovor, da bo strošek ravnanja z odpadki za vse partnerje enak, ne glede na to, da smo mi prevzeli največje breme in vlogo pri izgradnji, to je celotno tehnično načrtovanje, prostorska umestitev, nakupi zemljišč in vse ostalo,” je povedal.

Celje je pravočasno pristopilo k celovitemu in dolgoročnemu reševanju problematike z odpadki in v Sloveniji kot prvo postavilo objekt za mehansko-biološko obdelavo (MBO) in toplarno za komunalne odpadke. Kasneje so tudi po Sloveniji začeli rasti centri z MBO-ji, vendar brez naprav za termično obdelavo t. i. lahke frakcije, ki jo pridobimo iz MBO-ja. To pomeni, da morajo to frakcijo izvažati po izredno visokih cenah na obdelavo v tujino oziroma, kot se dogaja v zadnjem času, tudi tujina vsebolj zapira vrata za odpadke. Še posebej to trenutno velja za blato iz čistilnih naprav, za katerega je sosednja Madžarska, kamor gre večina slovenskega blata, že napovedala, da ga ne bo več sprejemala.

Iz mešanih odpadkov izločijo petino embalaže

otvoritev_nove_tehnologije_simbio_17-9_28_largeSortirne analize odpadkov v RCERO Celje so pokazale, da je med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno okoli 20 do 30 odstotkov uporabnih frakcij embalaže. Zato so v Simbiu, ki upravlja z RCERO Celje, odločili, da poiščejo rešitev, kako bi iz celotnega masnega toka izločili več reciklažnih materialov.

Odločili so se za nadgradnjo tehnološkega procesa, tako v objektu mehansko-biološke obdelave (MBO) kot tudi v objektu sortirnice. Tako je v letih 2016 in 2017 je v sklopu prve faze začela poskusno obratovati nova mehanska linija za izločanje odpadne embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov.

“Ta linija omogoča, da se s pomočjo optičnega sortiranja iz mešanih komunalnih odpadkov izloči približno 8000 ton embalaže, kar pomeni 20-odstotni delež inputa, ter se transportira v nadaljnje postopke obdelave,” je povedala vodja sektorja za obdelavo in odlaganje odpadkov ter investicije na Simbiu Tina Kramer.

Vrednost investicije 1. faze je znašala 1,7 milijona evrov, finančna sredstva pa so zagotovile občine z najemnino po pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture RCERO.

Strojno sortiranje

V 2. fazi nadgradnje tehnologije v RCERO. Embalažo, izločeno v sklopu prve faze iz mešanih komunalnih odpadkov, je potrebno dodatno presortirati na posamezne frakcije. Ker obstoječa sortirnica v RCERO ni imela kapacitet za sprejem dodatnih količin, pa tudi učinkovitost sortiranja ni bila optimalna, je sledila izvedba 2. faze projekta – nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v vrednosti 3,7 milijona evrov. Sortirnica je tako v svoji notranjosti dobila povem novo podobo. Večji del sortiranja sedaj poteka strojno, ostala je samo še ročna kontrola.

Novo sortirno linijo v RCERO Celje so s simboličnim pritiskom na gumb zagnali župani in vodilni predstavniki občin ustanoviteljic centra, predstavnika vodstva družbe Simbio in inženirka Milka Leskovšek, ki je bila med prvimi snovalci in načrtovalci današnjega sodobnega centra.otvoritev_nove_tehnologije_simbio_17-9_33_large-1

foto: Gregor Katič