Civilne iniciative tudi od celjske občine terjajo odgovore glede ugotovitev revizije tretje razvojne osi

23. 01. 2022 12:00

Združene civilne iniciative Savinjske doline od županov, svetnic in svetnikov občin Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki, Mestne občine Celje in Mestne občine Velenje, zahtevajo pojasnila glede ugotovitev računskega sodišča v reviziji, ki ugotavlja, da je bil projekt tretje razvojne osi neučinkovito voden in prostorsko načrtovan.

Računsko sodišče je konec lanskega leta objavilo revizijo vodenja in prostorskega načrtovanja projekta 3. razvojne osi (infografika spodaj). Ugotovili so mnoge nepravilnosti. Od neustreznega načrtovanja virov financiranja, pri čemer je investicijska vrednost projekta od leta 2007, ko je bila prvotna vrednost postavljena na 2,2 milijardi evrov, zrasla na 4,2 milijarde evrov. Računsko sodišče izpostavlja, da ob tem ni znano niti kakšna bo končna vrednost investicije, ter kakšne finančne posledice bi lahko to prineslo.

V reviziji je Ministrstvu za infrastrukturo (MI) očitano tudi, da pri pripravi prostorskega načrta ni v zadostni meri sodelovalo z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP). Slednje pa, da ni pripravilo akcijskega programa, ni zagotovilo delovanje predpisanih koordinacijskih organov, ni ustrezno opredelilo nalog in pristojnosti, itd.. Prav tako MOP ni zagotovilo analize alternativnih variant, ki bi bile morda strateško bolj smiselne, pri navezavi na avtocesto v Celju pa ni analiziralo morebitne učinkovitejše izvedbe v zahodnem koridorju. Računsko sodišče je tako pod črto zaključilo, da je bilo Ministrstvo za infrastrukturo pri vodenju projekta neučinkovito, Ministrstvo za infrastrukturo pa delno učinkovito pri prostorskem načrtovanju. Ministrstvi je od leta 2007 sicer vodilo že kar nekaj ministrskih garnitur.

Na podlagi revizije računskega sodišča so tako te dni Združene civilne iniciative Savinjske doline na občine Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki, Mestne občine Celje in Mestne občine Velenje naslovile odprto pismo z zahtevo po nekaterih odgovorih.

ZCISD: Računsko sodišče pritrdilo prebivalcem, zahtevamo odgovore

Kot so zapisali je po njihovem prepričanju računsko sodišče pritrdilo prebivalcem Spodnje Savinjske doline, torej da je izbrana trasa med Velenjem in Šentrupertom neustrezna. Dodali so, da so že od leta 2007 opozarjali, da je bila trasa F2-2 izbrana po slabi študiji variant s ‘ponarejenimi podatki’, kar da je v letih 2012 in 2012 že ugotovila tudi država. Kljub temu je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) leta 2015 nadaljevalo umeščanje trase in Celjem in si ob tem, kot pišejo, zatiskalo oči pred očitnimi dejstvi, da omenjenih mest cesta ne povezuje, da ni prometno učinkovita, da je najdražja in z največjimi vplivi na okolje, prostor in življenje ljudi.

Zaradi omenjenega jih zanima, kako se bodo na revizijo odzvali župani, svetnice in svetniki omenjenih občin. Je za njih revizija računskega sodišča zadosten razlog, da bodo zahtevali ponovno, tokrat zakonito vrednotenje oz. primerjalno analizo tras, ter sprašujejo, ali bodo dopustili, da se zgodi cestni TEŠ 6?

Kot še dodajajo, strategija razvoja prometa v RS iz leta 2015 ne predvideva odpiranja novih prometnih koridorjev in daje prednost posodobitvi obstoječe cestne mreže. “Rekonstrukcija obstoječih povezav ima prednost pred gradnjo novih prometnic, umeščanje prometne infrastrukture v že obstoječe koridorje ima prednost pred umeščanjem v naravno ohranjen prostor. Ne povezuje regijskih središč, kot je določeno v prostorski strategiji Slovenije. Finančna neupravičenost investicije, visoko ocenjen strošek izgradnje in neusklajenost višine sredstev v strateških dokumentih ter investicijski dokumentaciji, v investicijskih programih pa so navedeni le potencialni viri financiranja. Glede na to, da je upravna tožba za traso od Velenja do Šentruperta še aktivna in glede na dejstvo, da je tudi izvedljivost trase preko pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje vprašljiva in nepredvidljivo finančno ocenjena, pričakujemo aktivno angažiranje vseh tangiranih občin,” v pismu pišejo predstavniki civilnih iniciativ.

Kako, če sploh, se bodo občinske uprave odzvale na revizijo in pismo? Je za kakršnekoli reakcije in velike spremembe, glede na fazo v kateri se projekt nahaja, sploh še preostalo kaj manevrskega prostora?

B.S.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
141 queries in 0,930 seconds.