ŠC Celje: Brezplačno svetovanje in izobraževanja naleteli na odličen odziv


racunalnistvoNa Šolskem centru Celje so lansko leto začeli izvajati projekt Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih 2016 – 2022. Namenjen je zaposlenim, starejšim od 45 let z nižjo formalno izobrazbo, ki potrebujejo nova znanja ali pa vrednotenje le-teh.

Dejstvo je, da ta ciljna skupina najbolj potrebuje pomoč pri prilagajanju spremembam na trgu dela, da ohrani delovno mesto ali ga morebiti celo zamenja. Te potrebe sta prepoznala in kot ključne izpostavila tudi Evropski socialni svet in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki finančno podpirata ta projekt, vodilni partner v regiji pa je UPI – ljudska univerza Žalec.

Kako na svetovanje?

Na vrata Šolskega centra Celje lahko potrka vsak odrasli zaposleni, ki ugotavlja, da potrebuje nova znanja z različnih področij. Ena od možnosti je, da že doma razmisli o svojih že pridobljenih znanjih in izkušnjah. Če svetovalec skozi proces ugotavljanja znanja presodi, da ima ustrezna znanja, mu jih lahko tudi ovrednoti.

Druga možnost je, da skozi pogovor s svetovalcem odkrijeta, katere so njegove šibke točke in česa bi se moral naučiti, da bi bil konkurenčnejši ali lažje prehajal med delovnimi mesti. Če ne zna natanko opredeliti, kaj bi to bilo, mu svetovalec pomaga z različnimi pripomočki – vprašalniki ali testi, ki z rezultati odkrijejo, kakšen učni tip človeka je posameznik, kako se vključuje v družbeno dogajanje, ipd. Predvsem pa je naloga svetovalca svetovanca motivirati, usmeriti in mu ponuditi oporo pri njegovem vključevanju v proces izobraževanja.

Kako do brezplačnih tečajev?

letak-01Projektu Svetovanje se s podobnimi cilji pridružuje tudi projekt Pridobivanje kompetenc 2016 – 2019. Gre za od 50 do 60 urne brezplačne izobraževalne programe, namenjene odraslim zaposlenim, za izboljšanje njihovih znanj in spretnosti. V preteklih dveh letih se je teh programov na ŠC Celje udeležilo že več kot 200 različnih slušateljev, ki so obiskovali tečaje začetne angleščine, nemščine in računalniškega opismenjevanja. Udeleženka Cvetka je letos obiskovala program Računalniška pismenost za odrasle:

»Moji vtisi o izobraževanju so zelo dobri. Imela sem nekaj izkušenj z delom na računalniku, vendar sem si želela dodatnih  znanj, ki sem jih tudi dobila. Z veseljem bi se vključila v še kakšen program izobraževanja, saj ti znanje vedno prav pride. Tudi našim sodelavcem sem priporočila, da bi se v prihodnje, seveda, če bodo imeli to možnost, udeležili takega izobraževanja.«

Vsi, ki bi se želeli udeležiti svetovanja ali katerega od brezplačnih tečajev jezikov in računalništva, se lahko obrnejo na Medpodjetniški izobraževalni center Celje: [email protected], 03 42 85 826 ali pobrskajo na spletni strani http://svetovanje.sc-celje.si/potek-svetovanja/.