Službe v Celju in okolici: katerih poklicev bo v letu 2020 na Celjskem primanjkovalo in katerih bo preveč


Zavod republike Slovenije je opravil raziskavo, ki za naslednje leto za 177 poklicev napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Raziskava je bila letos prvič izvedena v vseh 12 območnih službah ZRSZ.

Rezultati raziskave kažejo, da bo na ravni celotne države primanjkovalo kadrov pri 110 poklicih. V OS ZRSZ Celje pa je za leto 2020 predvideno pomanjkanje kadrov pri 113 poklicih.

Rezultati kažejo, da bodo v letu 2020 pri velikem številu poklicev potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela, to pomeni, da bo kadra primanjkovalo. Največje pomanjkanje je predvideno v območnih službah Velenje (116 primanjkljaja) in Celje (113 primanjkljaja), najmanjše pomanjkanje pa v območnih službah Sevnica (76 primanjkljaja) in Nova Gorica (85 primanjkljaja)

Primanjkljaj: Poklici, za katere se predvideva, da bodo potrebe delodajalcev po njih v naslednjem letu presegle ponudbo na trgu dela.

Ravnovesje: Ponudba in povpraševanje po poklicih bosta predvidoma  uravnotežena.

Presežek: Poklici, za katere bo predvidoma manj razpisanih prostih delovnih mest kot bo iskalcev zaposlitve v teh poklicih.

Kateri poklici bodo v prihodnjem letu v presežku, kateri v ravnovesju in kateri v primanjkljaju?

V letu 2020 bo najbolj primanjkovalo naslednjih poklicev: Betonerji, Bolničarji negovalci v zavodih, Elektroinštalaterji, Elektromehaniki, Glavni kuharji, Gradbeni nadzorniki, Gradbinci zaključnih del, Inženirji elektronike, Inženirji elektrotehnike, Inženirji gradbeništva, strojništva, Izolaterji, Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji, Kleparji, Krovci, Kuharji, Ličarji in loščilci, Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugi…, Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles, Mesarji, Mizarji, Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav, Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in drugi…, Natakarji, Orodjarji, Peki, slaščičarji, Strokovni sodelavci za zdravstveno nego, Strokovnjaki za zdravstveno nego, Strugarji, Tehniki za elektroniko, Tehniki za elektrotehniko, Tehniki za strojništvo, Tesarji, Upravljavci strojev za zemeljska dela, Varilci, Varnostniki, Vojaki, Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, Zdravniki specialisti, Zdravniki specialisti splošne medicine in Zidarji.

Razlog za primanjkljaj določenih poklicev so poleg splošnega pomanjkanja kadra tudi nezadostna usposobljenost kadra, delovni pogoji (plača, neugoden delovni čas, težko fizično delo, ipd.) in strukturni dejavniki (invalidnost, povprečna starost brezposelnih oz. iskalcev zaposlitve, ipd.).

Slovenija

poklici-delovna-mesta-ponudbaNa ravni cele države Slovenije bo v letu 2020 primanjkovalo kadra 110 ocenjevanih poklicev, ponudba 53 ocenjevanih poklicev bo v ravnovesju s potrebami delodajalcev, le ponudba 14 ocenjevanih poklicev pa bo presegala potrebe delodajalcev na trgu dela. 40 ocenjevanih poklicev bo primanjkovalo v prav vseh 12 območnih enotah.

Celje

V Celjski regiji bo v letu 2020 primanjkovalo kadra 113 ocenjevanih poklicev, za kadre 43 ocenjevanih poklicev bo na trgu vladalo ravnovesje med ponudbo kadrov in potrebami delodajalcev, število kadrov 21 ocenjevanih poklicev pa bo presegalo potrebe delodajalcev na trgu dela.

Spodaj si poglejte natančnejšo tabelo primankljajev, ravnovesij in presežkov poklicev v Celjski regiji:

PRIMANJKLJAJ:

Avdiologi in govorni terapevti Menedžerji za trženje in prodajo Strokovnjaki za zdravstveno nego
Betonerji Mesarji Strugarji
Bolničarji negovalci v zavodih Mizarji Tehniki za elektroniko
Čistilci, strežniki in gospod. pomočniki v uradih, hotelih Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav Tehniki za elektrotehniko
Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah Monterji in serviserji naprav s področja IKT in omrežja Tehniki za gradbeništvo, geodezijo
Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah Monterji in serviserji vodov., plinskih inštalacij in naprav Tehniki za kemijsko, živilsko tehnologijo
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih Nadzorniki v predelovalnih dejavnostih Tehniki za računalniška omrežja in sisteme
Delavci za preprosta kmetijska dela na mešanih kmetijah Natakarji Tehniki za strojništvo
Elektroinštalaterji Obdelovalci lesa Tesarji
Elektromehaniki Odvetniki, tožilci, pravobranilci Tiskarji
Farmacevti Orodjarji Upravljavci lesnoobdelovalnih strojev
Farmacevtski tehniki in asistenti Peki, slaščičarji Upravljavci procesnih strojev za pridobivanje in obd. kovin
Fizioterapevti Pleskarji Upravljavci strojev za kemijsko predel. in proizv. kem. izd.
Frizerji Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo Upravljavci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov
Glavni kuharji Polagalci podov Upravljavci strojev za proiz. prehrambnih izdelkov
Gozdarji Policisti Upravljavci strojev za proiz. tekstilnih, usnjenih izdelkov
Gradbeni nadzorniki Polirci, brusilci, ostrilci Upravljavci strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov
Gradbinci zaključnih del Posredniki za prevozništvo, trgovino Upravljavci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov
Hotelski receptorji Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij Upravljavci strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna
Inženirji elektronike Prodajalci po telefonu Upravljavci strojev za zemeljska dela
Inženirji elektrotehnike Programerji računalniških aplikacij Upravljavci žerjavov, dvigal
Inženirji gradbeništva Prometni odpravniki, referenti za promet Usmerjevalci in raznašalci
Inženirji kemije, živilstva Psihologi Varilci
Inženirji strojništva Razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij Varnostniki
Izolaterji Razvijalci programske opreme Vojaki
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji Sestavljavci električne in elektronske opreme Vozniki avtobusov
Kleparji Sestavljavci strojev, naprav in izdelkov Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil
Komercialni zastopniki za prodajo Sistemski administratorji Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Kontrolorji in ocenjevalci kakovosti neživilskih proizvodov Sistemski analitiki Vozniški inštruktorji
Krojači, šiviljci, izdelovalci, usnjenih in krznenih oblačil Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo Vzdrževalci in upravljavci stavb
Krovci Steklarji Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki
Kuharji Strokovni sodelavci za zdravstveno nego Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Kuhinjski pomočniki Strokovnjaki tehnično-tehnoloških strok Zdravniki specialisti splošne medicine
Ličarji in loščilci Strokovnjaki za logistiko in tehnologijo prometa Zdravstveni strokovnjaki
Livarji Strokovnjaki za prodajo, oglaševanje in trženje Zidarji
Mehaniki in serviserji elektronskih naprav Strokovnjaki za računovodstvo, revizijo Zobozdravniki
Mehaniki in serviserji kmetijskih, ind. in drugih strojev Strokovnjaki za socialno delo in svetovanje Zobozdravstveni asistenti
Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles Strokovnjaki za vzgojo in izob. oseb s posebnimi potrebami

RAVNOVESJE:

Analitiki poslovnih procesov in organizacije dela Nabavni referenti Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje politik in programov
Arhitekti Poljedelci in zelenjavarji Strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje
Blagajniki, prodajalci vstopnic Posredniki za zaposlovanje Špediterji
Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd. Posredniki, upravljavci nepremičnin Tehniki operaterji oddajnih in avdiovizualnih naprav
Delavci za odvoz odpadkov Posredovalci informacij v klicnih centrih Tehniki za fiziko, kemijo
Delavci za preprosta prekladalna dela Pravni strokovnjaki Tehniki za telekomunikacije
Drugi delavci za preprosta dela Predmetni učitelji v osnovni šoli Učitelji razrednega pouka
Ekonomisti Pripravljavci hitre hrane Učitelji v srednjih šolah in vzgojitelji v dijaških domovih
Finančni analitiki Razvijalci spletnih in multimedijskih rešitev Učitelji za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov
Gasilci Receptorji (razen v hotelu) Veterinarji
Grafični in multimedijski oblikovalci Ročni pralci in likalci oblačil, tekstilij ipd. Visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih
Knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu Strokovni sodelavci za oblikovanje, dekoraterji, aranžerji Vrtnarji in drevesničarji
Kozmetiki Strokovnjaki v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok
Kurirji, dostavljavci Strokovnjaki za vzgojno-izobraževalno delo Živinorejci
Menedžerji za proiz. v predel. dejav. in oskrbo z energenti

PRESEŽEK:

Bibliotekarji, dokumentalisti Poslovni sekretarji Tehniki in strok. sodel. za logistiko, tehnologijo prometa
Biologi, botaniki, zoologi Prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci Tehniki za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Delavci za ročno pakiranje Prodajalci Telefonisti
Filozofi, zgodovinarji in politologi Referenti v turističnih in potovalnih agencijah Trgovski poslovodje
Fotografi Sociologi, antropologi Uradniki na bankah, poštah za denarno poslovanje
Glasbeniki, pevci, skladatelji Strokovni sodelavci za socialno delo Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu
Novinarji Tajniki Uradniki v statistiki, financah, zavarovalništvu

Podrobnejše podatke za vse ostale OS ZRSZ najdete TUKAJ (klik!)

B.S., vir: ZRSZ, foto: Pixabay