Šmartinsko jezero bodo izsušili in naredili polja ter travnike (prvoaprilska)


Po večmesečnem iskanju rešitev solventnosti poslovanja Šmartinskega jezera je Zavod Celeia na včerajšnji seji sprejel sklep, da se zaradi racionalizacije in smotrnosti izrabe območja gre v izsušitev jezera, ki so ga umetno ustvarili z zajezitvijo potoka Koprivnica leta 1970.

Turistične, športno-rekreativne in druge aktivnosti, ki potekajo na in ob jezeru, namreč ne zadostujejo za pokritje letnih stroškov in plačilnih obveznosti vzdrževanja jezera. V zadnjih treh letih je tako Šmartinsko jezero ustvarilo 1.5 milijona evrov čiste izgube iz poslovanja.

Predvidena rešitev, ki bo preprečila stečaj podjetja, je izsušitev jezera in odprodaja zemljišč zainteresiranim kmetovalcem in drugim fizičnim ter pravnim osebam. Zaradi rodovitnosti zemlje se predvideva, da bodo od prodaje zemljišč zaslužili vsaj 3 milijone evrov, kar bo šlo za poplačitev upnikov, razliko pa za izplačilo dividend ter nagrad iz poslovanja.

Na območju sedanjega Šmartinskega jezera lahko tako že v mesecu juniju pričakujemo polja, travnike in pašnike.

P. A.