Splošna bolnišnica Celje zaposli več srednjih in diplomiranih medicinskih sester

Splošna bolnišnica Celje je tretja največja bolnišnica v Sloveniji. Edina v Savinjski regiji zagotavlja tudi nepretrgano specialistično pomoč. K njej gravitira do 300.000 prebivalcev širše celjske regije, kar predstavlja med 12 in 15 % slovenske populacije.  S svojo dejavnostjo bistveno vpliva na dostopnost, kakovost in učinkovitost zdravstvenih storitev v Savinjski regiji in širše, v celotni državi.

V svoj kolektiv vabijo več  SREDNJIH in DIPLOMIRANIH MEDICINSKIH SESTER

 

 1. SREDNJE MEDICINSKE SESTRE NA ODDELKIH:

Na razpis za delovno mesto se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • tehnik zdravstvene nege, srednja medicinska sestra, zdravstveni tehnik, srednji zdravstvenik,
  • opravljen strokovni izpit,
  • 6 mesecev delovnih izkušenj,
  • vpis v register zdravstvene nege,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

 

2. DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE NA:

Na razpis za delovno mesto se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • visokošolska izobrazba 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) izobrazba, smer zdravstvena nega in babištvo
  • licenca zdravstvene nege
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

 

 Kako se prijavite?

  • Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Služba za kadrovske zadeve, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.
  • prijavo pošljete na: [email protected] oz. na ustrezni e-mail naslov, pri posameznem delovnem mestu na spletni strani ZRSZ.

 

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

Foto: Dreamstime