Srečanje gostincev z vodstvom OZS in OOZ Celje


Nastala situacija, v kateri se nahajamo v RS že od marca lani zaradi koronavirusa, vpliva na poslovno, osebno in družbeno življenje vseh nas. V tem obdobju je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije poleg stalnih prizadevanj za izboljšanje poslovnega okolja še prav posebej poskušala doseči čim boljše pogoje poslovanja za podjetnike in obrtnike. Veliko pozornost so posvetili tudi najbolj prizadetim panogam kot so gostinstvo in turizem.

Prav s tem namenom je v sredo, 20.10.2021, na OOZ Celje potekalo Srečanje gostincev z vodstvom OZS in OOZ Celje. Na dogodku so podpredsednik OZS in OOZ Celje Peter Pišek, direktor OZS Danijel Lamperger in predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar udeležencem predstavili aktualno tematiko na področju gostinstva. Poleg navedenega je Peter Pišek vsem navzočim predstavil tudi tekoče aktivnosti, ki potekajo na OZS in OOZ Celje. Povedal je, da OOZ Celje poleg vsakodnevnega dela za obrtnike in podjetnike izvaja tudi večje projektov kot so SPOT svetovanje Savinjska, katere sedež je prav na zbornici. Prav poseben poudarek je dal tudi na izredno pomembnemu projektu za podjetnike in obrtnike v lokalnem okolju, to pa je priprava Strategije razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje za obdobje 2021-2027, ki jo OOZ Celje skupaj z občino pripravlja v tem letu. Izvajanje ukrepov za doseganje ciljev Strategije se bo namreč tudi tesno dotikalo področja gostinstva in turizma.

Po uvodnih predstavitvah se je razvila razprava, v kateri so udeleženci izpostavili izzive s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem delu. Vsi so se strinjali, da so tovrstna srečanja koristna, saj so izvedeli tudi veliko novega in imeli priložnost izpostaviti svoje probleme.

Peter Pišek: »Vesel sem, da se je povabilo odzvalo toliko gostincev in, da smo v razpravi skupno ugotovili, da imamo enake poglede na problematiko glede pomoči države, znižanja DDV, kadrovanja, iskanja novih sodelavcev, deficitarnih štipendij in možnosti prekvalifikacij preko ZRSZ. To je zagotovilo, da vodstvo OOZ Celje in OZS delamo v pravi smeri. Hkrati pa vabim vse, da se nam pridružite, da strnemo moči in sodelujemo pri ustvarjanju skupne prihodnosti.«

Blaž Cvar: »V sekciji za gostinstvo in turizem bomo iskali rešitve za izhodno strategijo iz COVID krize, predvsem pa bomo iskali pozitivne spodbude za poslovanje v obdobju, ki nas čaka. Predvsem se moramo ukvarjati z reševanjem kadrovske problematike, finančnih vzpodbud in vprašanj, ki so na našem področju dela odprta že dolga leta.«

Danijel Lamperger: »Zelo pohvalno je, da so se gostinci na vabilo za današnje srečanje odzvali v precej velikem številu, kar kaže na to, da je problematika precej pereča. Odprli smo ključne teme, vezane na kratkoročne rešitve, da jim čim bolj pomagamo pri tem, da prebrodijo to covid krizo, tudi z ukrepi, ki jih država napoveduje za dodatne investicije v tej dejavnosti preko raznih razpisov. Še bolj pomembno pa se nam zdi, da vlada prisluhne našemu predlogu za znižanje DDV na 5%. Tega bi bili deležni vsi, zato se nam ta ukrep zdi najbolj pravičen in sorazmeren in upamo, da nam bo uspelo. Odprli smo tudi debato, vezano na problematiko ustreznega kadra. Tudi na tem področju bo OZS pripravila celovite rešitve in predlagala državi, kaj narediti, da bodo gostinci v bodoče pridobili ustrezne kadre.«