Termoelektrarna Šoštanj začasno izključena iz omrežja


Termoelektrarna Šoštanj je bila v petek začasno izklopljena iz omrežja. Trenutno se namreč na drugih virih, ki elektriko proizvajajo iz vode in vetra, proizvede dovolj električne energije. Preventivni izklop naj bi trajal 10 dni.

“Od HSE smo dobili komercialno obvestilo, da se Teš 6 izključi iz omrežja, saj so cene električne energije na trgu nekoliko padle. Trenutno je v Sloveniji dovolj vode in vetra, kar pomeni, da je tudi dovolj elektrike,” je ukrep pokomentiral direktor Teša Mitja Tašler.

V TEŠ ocenjujejo, da je takšna odločitev smotrna, saj premoga primanjkuje in ga je zato treba prihraniti za krizne zimske mesece, ko bodo tudi potrebe po električni energiji višje. Dodajajo, da gre za preventivni izklop, saj lahko ob trenutno dovolj proizvedeni električni energiji iz drugih virov (voda, veter), varčujejo s premogom, ki ga tudi sicer Premogovnik Velenje zaradi tehničnih težav ne zagotavlja dovolj. “Premogovnik Velenje nam v tem trenutku ne zagotavlja pogodbenih obveznosti. Elektriko, ki bi jo sicer proizvedli, bo treba nadomestiti na trgu, trenutno so cene relativno ugodne. Če bodo ugodne razmere na trgu, bo izklop trajal dlje,” so za spletne Finance povedali v družbi. Ustavitev naj bi trajala do 2. novembra, z možnostjo podaljšanja do 30. novembra. Za namene ogrevanja lokalnih skupnosti bodo v Šoštanju zagnali plinska bloka, kot energent pa večinoma uporabljali ekstra lahko kurilno olje.

Teš bi sicer moral imeti v času remonta Nuklearne elektarne Krško (Nek), ki traja od 1. oktobra do 2. novembra, osrednjo vlogo pri domači oskrbi z elektriko. Finance ob tem navajajo, da bo treba v času, ko ne bosta delovala ne Teš ne Nek, približno 75-odstotkov elektrike uvoziti.

Direktor Elesa Aleksander Mervar obrazložil razloge za izklop Teša

Še septembra se je napovedovalo, da bo Teš ves čas remonta Nuklearne elektrarne Krško (Nek) deloval nemoteno. Odločitev za zaustavitev Teša je obrazložil tudi direktor Elesa Aleksander Mervar. Kot je dejal, je do spremembe prišlo zaradi več spremenjenih okoliščin. Navedel je sabotažo dveh plinovodov Severni tok s čimer so se bistveno zmanjšale možnosti dobav ruskega plina, padec terminskih cen na evropskih borzah ter stebrni udar 12. oktobra na enem izmed dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje, zaradi česar se pričakuje nižji izkop lignita.

Zato je Mervar sredi preteklega tedna naročil oceno obratovanja prenosnega elektroenergetskega sistema v primeru, da ne obratujeta tako Nek kot Teš. “Analize so pokazale, da bi prenosni sistem lahko nemoteno deloval tudi v takšni situaciji, predvsem zaradi naprav, ki smo jih vključili v sistem v zadnjih dveh letih v okviru EU-projekta SincroGrid,” je dejal Mervar. Na odločitev prav tako vplivajo dolgoročne vremenske napovedi, ki do konca remonta Neka ne kažejo bistvenih ohladitev. Zaradi vsega navedenega je predlagal, da gre Teš v mirovanje s 15. oktobrom do 2. novembra, z možnostjo podaljšanja do 30. novembra letos.

Mervarjev predlog za zaustavitev je, kot pojasnjuje, izhajal je njegov predlog izhajal iz dveh predpostavk. Prva se nanaša na znižanje tveganj nezmožnosti uvoza električne energije v mesecih nizkih temperatur in najvišje letne porabe, druga pa na ekonomske učinke za Holding Slovenske elektrarne (HSE) oziroma državo kot posredno lastnico Teša.

Ob trenutnih razmerah smiselno varčevati s premogom

In kaj za Teš pomeni izkop lignita oz. uporaba uvoženega premoga v prihodnjih mesecih glede na terminske cene? “Vse je bistveno cenejše kot povprečna terminska cena 557 evrov za obdobje december 2022–februar 2023,” pojasnjuje Mervar. Proizvodnja električne energije s premogom bo torej v zimskih mesecih cenejša kot uvoz, zato je, kot kaže, smotrno z njim varčevati. Pozimi bo namreč uvoz elektrike precej dražji, kot je zdaj.

“Sistem je glede na razmere v sinhronem območju Evrope zadosten, na vidiku niso nobene omejitve. Če bi se razmere poslabšale, gre Teš spet v omrežje, če to ne bi zadostovalo, pa še plinski bloki, ki bi uporabljali ekstra lahko kurilno olje. Ni razloga za paniko,” je zaključil Mervar.