To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna podjetja na Celjskem 2021

12. 09. 2022 06:00

Zadnji avgust je dan, ko morajo vsa podjetja, ki so zavezana k reviziji letnega ali konsolidiranega letnega poročila, na AJPES oddati revidirana letna poročila poslovanja za potrebe javne objave. Tudi letos smo vpogledali v njih in preverili, kdo so najbolj izstopali v regiji.

Poročila lanskega leta pričakovano kažejo, da se je obseg poslovanja večine podjetij po koronskem letu 2020, lani že vrnil na raven predkoronskih časov oz. jih tudi presegel.

Celjsko podjetje, ki je lani ustvarilo največ celotnih prihodkov, je znova Engrotuš d.o.o., ki se je letos izkopalo tudi iz lanske visoke čiste izgube. Delno presenečenje lanskega leta je Kovintrade, ki je močno povečal celotne prihodke in za nekajkrat povečal čisti dobiček, ter tako po celotnih prihodkih na drugem mestu prehitel Cinkarno Celje d.d.. Slednja sicer ostaja najbolj dobičkonosno podjetje v Celju.

Najboljše plače v regiji, kljub ogromni izgubi, izplačujejo v Premogovniku Velenje d.o.o.. V Celju pa najboljše plače izplačujejo v podjetju Tastepoint d.o.o..

V celotni savinjski regiji je lani največ celotnih prihodkov ponovno ustvarilo podjetje Gorenje d.d., največji dobičkar v regiji pa je Cinkarna Celje d.d..

Javne subjekte, ki se financirajo iz državnega proračuna, v primerjalno lestvico nismo vključili.

Podjetja v Mestni občini Celje, ki so lansko poslovno leto zaključila v prvi deseterici

tus-emblem150x150Tudi v letu 2021 je na vrhu Engrotuša d.o.o., ki predstavlja matično družbo Skupine Tuš. Podjetje, ki se sicer ukvarja tudi z vrsto sodnih postopkov, v katere je vpleteno nekdanje vodstvo družbe, je lansko poslovno leto zaključilo s podobno visokimi celotnimi prihodki kot prejšnja leta. Je pa družba za razliko od leta 2020, ko so pridelali kar 31 mio evrov izgube, lani poslovala z dobičkom. Engrotuš torej ostaja celjsko podjetje z največ ustvarjenimi celotnimi prihodki, ki pa zadnjih nekaj let konstantno rahlo padajo. Lani so ti znašali slabih 460 mio evrov oz. okoli 3 mio evrov ali slab odstotek manj kot leto prej. Za razliko od leta 2020, ko je podjetje pridelalo visoko izgubo, je bil lani poslovni izid družbe pozitiven. Ustvarili so namreč 4,3 mio evrov čistega dobička in se tako približali rezultatu iz leta 2017, ko je bil čisti dobiček dobrih 5 mio evrov.

Povprečna bruto plača se je tudi letos nekoliko zvišala. Ta se je leta 2019 prvič povzpela čez tisočaka, lani pa je ta znašala povprečno 1.246 evrov oz. okoli 40 € več kot leto prej. Število zaposlenih v skupini Tuš se je tudi lani znižalo. Zaposlovali so 2.816 ljudi, kar je 31 manj kot leta 2020. Kazalnik EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo) je bila glede na leto poprej nižji za dobra 2 mio evrov in je znašal 25,5 mio evrov. Bonitetna ocena tega podjetja je ocenjena z oceno 3, kar pomeni visoko tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.

kovintrade150x150Na drugo mesto se je, na račun velikega povečanja prihodkov, z lanskega četrtega prebilo podjetje Kovintrade d.d., ki je lani celotne prihodke povečalo za skoraj 100 milijonov. V letu 2021 so tako celotni prihodki znašali dobrih 234 mio evrov, kar je slabih 93 mio evrov oz. kar 65 % več kot leta 2020. Takšen rezultat je posledica višjih cen kovin ter novega skladišča, ki ga je Kovintrade leta 2020 postavil v Štorah. Skozi novo sedemtisoč kvadratnih metrov veliko skladišče namreč letno potuje več kot 200 tisoč ton materialov. Kovintrade je vsled temu za kar dobrih 650 % zvišal tudi čisti dobiček. Ta je bil glede na leto 2020 višji za kar 12,5 mio evrov, saj se je z dobrih 1,9 mio evrov zvišal na 14,6 mio evrov.

Kovintrade je lani zaposloval 187 ljudi, to je 4 več kot leto prej. Povprečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2021 znašala 2.416 evrov kar je 352 evrov oz. približno 17 % več kot leta 2020, torej je tudi plača nekako sledila dobrim poslovnim izkazom. Tudi kazalnik EBITDA se je lani povečal za blizu 17 mio evrov oz. skoraj 400 % in je tako z okoli 4,3 mio evrov zrasel na slabih 21 mio evrov. Bonitetna ocena podjetja Kovintrade se je s 7 povišala na 8, kar predstavlja nizko tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.

Z drugega na tretje je tokrat, kljub še boljšemu poslovnemu izidu, zdrsnila Cinkarna Celje d.d.. Celotni prihodki in dobiček sta se v letu 2021 občutno povečala, tudi v prvem letošnjem polletju pa je ta celjska družba beležila rekordno prodajo. Celotni prihodki so se glede na leto 2020, ko je Cinkarna beležila malenkosten upad, lani povečali za dobrih 22 mio evrov oz. za dobrih 12 % in so v letu 2021 dosegli slabih 198 mio evrov.

Po lanskem upadu čistega dobička za okoli 11 %, se je v letu 2021 ta povečal za kar dobrih 14 mio evrov oz. več kot 75 % in je znašal skoraj dobrih 33 mio evrov. Na odlične rezultate je vplivala dobra količinska prodaja in povečanje cen nosilnega proizvoda Cinkarne, to je pigmenta titanovega dioksida. Cinkarna je sicer tudi v prvi polovici letošnjega leta zabeležila rekordno prodajo in visoke dobičke.

Cinkarna je lani zaposlovala 801 človeka, kar je 23 manj kot leto poprej. Povprečna bruto plača na zaposlenega se je lani znižala za okoli 50 evrov in je znašala 2.097 evrov**. Kazalnik EBITDA se je zvišal za okoli 19 mio evrov oz. za okoli 58 % in je v 2021 znašal slabih 52 mio evrov. Cinkarna ostaja na enaki bonitetni oceni kot lani in sicer je ta 9, kar jo označuje kot odličen subjekt.

ece150x150Na četrtem mestu je lani tretji ECE d.o.o., ki je v letu 2021 celotneprihodke sicer zvišal. Lani so ti znašali dobrih 177 mio evrov oz. skoraj 5 mio evrov več kot leto prej. Glavnino poslovnih prihodkov družba ustvari s prodajo električne energije (96,1 %) poslovnim in gospodinjskim kupcem. Manjši del predstavlja prodaja zemeljskega plina (1,8 %), preostali del v višini 2,1 % pa predstavlja prodaja energetskih rešitev in ostalega trgovskega blaga. Čisti dobiček ECE je lani padel za skoraj 165 tisoč evrov oz. tretjino glede na leto pred tem in je znašal nekaj manj kot 336 tisoč evrov.

ECE je ob koncu lanskega leta zaposloval 73 oseb, kar je pet več kot leta 2020. Ti so v povprečju prejeli 2.527 evrov povprečne bruto plače, kar je 80 evrov manj kot leta 2020. Kazalnik EBITDA se je v letu 2021 napram leta 2020 več kot prepolovil. S slabih 1,5 mio evrov v letu 2020 je ta kazalnik padel na 725 tisoč evrov v letu 2021. Bonitetna ocena podjetja ECE je lani z 8 padla na 7, kar jih označuje za poslovni subjekt poslovanje s katerim predstavlja nizko tveganje.

V prvo peterico se je tokrat prebilo podjetje Tastepoint d.o.o. iz Škofje vasi (nekdaj Frutarom Etol d.o.o. oz. Etol d.d.), ki se ukvarja s proizvodnji arom in eteričnih olj. Celotni prihodki tega podjetja so lani presegli 100 milijonov evrov in so se ustavili pri dobrih 103 mio evrov. To je več kot 23 mio evrov oz. skoraj 30 % več od leta prej. Ustvarili so tudi 18,5 mio evrov čistega dobička, kar je dobrih 5 mio evrov oz. okoli 40 % več kot leto prej.

Tastepoint je v letu 2021 zaposloval 235 ljudi, kar je kar 14 zaposlenih več kot leta 2020. Povprečna bruto plača v tem podjetju znaša 2.728 evrov, kar je 73 evrov več kot leta 2020. Tudi kazalnik EBITDA se je občutno zvišal in je leta 2020 znašal 21,3 mio evrov oz. več kot 3,5 mio evrov več kot leta 2020. Bonitetna ocena tega podjetja je 10, kar pomeni odličen poslovni subjekt.

V deseterici so še: Celjske mesnine d.o.o. (slabih 85 mio celotnih prihodkov, 1,7 mio čistega dobička, 334 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.427 evrov bruto plače, EBITDA je 3,9 mio evrov, bonitetna ocena: 9), Elektro Celje d.d. (slabih 78 mio celotnih prihodkov, 14 mio čistega dobička, 626 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 2.348 evrov bruto plače, EBITDA je 28,6 mio evrov, bonitetna ocena: 8), Inpos Celje d.o.o. (73,4 mio celotnih prihodkov, 5,2 mio evrov čistega dobička in 234 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.602 evrov bruto plače, EBITDA je 7,6 mio evrov, bonitetna ocena: 8), A2S d.o.o. (54 mio celotnih prihodkov, 577 tisoč evrov čistega dobička in 60 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 2.531 evrov bruto plače, EBITDA je 1,2 mio evrov, bonitetna ocena: 10) in VOC Celje d.o.o. (51 mio celotnih prihodkov, 4,1 mio evrov čistega dobička in 391 zaposlenih, katerih povprečna bruto plača znaša 1.753 evrov, EBITDA je 6,7 mio evrov, bonitetna ocena: 8).

Omeniti velja še podjetje Štore Steel d.o.o., ki sicer spada pod občino Štore. Celotni prihodki so se po dveh letih padanja preteklo leto skoraj podvojili. Lani so se celotni prihodki povečali za kar 59 mio evrov oz. 66 % in so znašali slabih 149 mio evrov. Po lanski čisti izgubi v višini 2,6 mio evrov so Štore Steel v letu 2021 zlezle iz rdečih številk in leto končale s kar 6 mio evri čistega dobička. V letu 2021 so zaposlovali 507 ljudi (6 več kot leta 2020). Ti so v povprečju prejemali 2.099 evrov bruto plače oz. 265 evrov več kot leto prej. Kazalnik EBITDA je 12,6 mio evrov in se je glede na leto prej povečal za trikratnik. Bonitetna ocena se je iz lanske 6 dvignila na 9, kar pomeni odličen poslovni subjekt. Podjetje se po ustvarjenih celotnih prihodkih uvršča med prvih deset podjetij v Savinjski regiji.

Najbolj profitabilni podjetja v občini Celje

Če upoštevamo samo kriterij čistega dobička so v občini Celje na prvih treh mestih Cinkarna Celje d.o.o., GIS Naložbe d.o.o. s 26,5 mio evri čistega dobička (celotni prihodki 29,5 mio evrov, 2 zaposlena, povprečna bruto plača 5.232 evrov) in Tastepoint d.o.o.. Prvim trem najbolj dobičkonosnim podjetjem sledijo Kovintrade d.o.o., Elektro Celje d.d., Tuš nepremičnine d.o.o. z 12,4 mio evri čistega dobička (celotni prihodki 20,5 mio evrov, 16 zaposlenih, povprečna bruto plača 2.710 evrov), Inpos d.o.o., GTG Top d.o.o. s 4,9 mio evri čistega dobička (celotni prihodki 5,5 mio evrov, 1 zaposlen, povprečna bruto plača 1.461 evrov) in GTG Gens d.o.o. s 4,9 mio evri čistega dobička (celotni prihodki 5,5 mio evrov, 1 zaposlen, povprečna bruto plača 1.145 evrov) in Engrotuš d.o.o..

*lani je bilo – z revidiranim poročilom za leto 2020 – med najbolj dobičkonosnimi tudi podjetje Merkscha d.o.o. s 4,8 mio čistega dobička (celotni prihodki 24,5 mio evrov, 181 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.929 evrov), letos podatki iz revidiranega poročila za leto 2021 še niso objavljeni

Najvišje bruto plače med največjimi podjetji na Celjskem

Med vsemi v tem prispevku omenjenimi podjetji, najvišje povprečne bruto plače zaposlenim izplačujejo v podjetjih PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. (2.745), Tastepoint d.o.o. (2.728 €), TEŠ d.o.o. (2.717 €), Tuš nepremičnine d.o.o. (2.710 €), A2S d.o.o. (2.531 €), ECE d.o.o. (2.527 €), Kovintrade d.d. (2.416 €), DARS d.d. (2-376 €), Elektro Celje d.d. (2.348 €), Štore Steel d.o.o. (2.099 €), Cinkarna Celje d.d. (2.097 €) in BSH HIŠNI APARATI d.o.o. (2.045 €).

*najvišji bruto plači izkazujeta podjetji GIS Naložbe d.o.o. (5.232 €) in KLS Strašek d.o.o. (5.732), ki pa imata le po dva zaposlena

Najnišje povprečne bruto plače med največjimi izplačujejo v podjetjih Engrotuša d.o.o. (1.246 €), Metro d.d. (1.280 € – podatek za leto 2020), Celjske Mesnine d.o.o. (1.427 €), Gorenje d.o.o. Velenje (1.532 €), Inpos Celje d.o.o. (1.602 €) in Jagros d.o.o. (1.635 €).

*najnižjo bruto plačo sicer izkazuje podjetje GTG Gens d.o.o. (1.145 €), ki pa ima enega zaposlenega; med podjetji z najnižjimi bruto plačami je prav tako GTG Top d.o.o. (1.461 €), ki pa ima prav tako le enega zaposlenega

Največji zaposlovalci v občini Celju

Med desetimi največjimi zaposlovalci v Celju, upoštevaje tudi državna podjetja in institucije, so Engrotuša d.o.o. (2816 zaposlenih), Splošna bolnišnica Celje (2059 zaposlenih, podatek o plači ni znan), DARS d.d. (1234 zaposlenih, povprečna bruto plača 2.376 evrov), Cinkarna Celje d.o.o. (801 zaposlenih), Elektro Celje d.d. (626 zaposlenih), ZD Celje (442 zaposlenih, podatek o plači ni znan), VOC Celje d.o.o. (392 zaposlenih), Okrožno sodišče v Celju (377 zaposlenih, podatek o plači ni znan) in Metro d.d. (345 zaposlenih, povprečna bruto plača 1.280 €).

Kdo so največji v savinjski regiji

V celotni Savinjski regiji sta po višini celotnih prihodkov pred največjim celjskim podjetjem Engrotuš d.o.o. samo Gorenje d.o.o. Velenje (2,1 milijarde evrov celotnih prihodkov in 1,2 mio evrov čiste izgube, povprečna bruto plača 1.532 €) in BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje (483 mio evrov celotnih prihodkov in 10,3 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 2.045 €). Pred Kovintradom d.o.o. in Cinkarno Celje d.d. pa je še TEŠ d.o.o. (457 mio evrov celotnih prihodkov in 7,1 mio evrov čistega dobička, povprečna bruto plača 2.717 €).

V regijski petnajsterici so še Jagros d.o.o. Rogaška Slatina (192 mio evrov celotnih prihodkov in 14,7 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.635 €), Unior d.d. Zreče (177,5 mio evrov celotnih prihodkov in 2,7 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.835 €), ECE d.o.o. Celje in Štore Steel d.o.o., Splošna bolnišnica Celje (144 mio evrov celotnih prihodkov in 148 mio čistega dobička, podatek o plači ni znan), GKN Driveline Slovenija, d.o.o. Zreče (115 mio evrov celotnih prihodkov in 603 tisoč evrov čistega dobička, povprečna bruto plača 1.764 €), Tastepoint d.o.o., ALPOS METALURGIJA d.o.o. (95,5 mio evrov celotnih prihodkov in 16,5 mio čistega dobička, povprečna bruto plača 1.384 €) in PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. (94,5 mio evrov celotnih prihodkov in dobrih 36 mio evrov čiste izgube, povprečna bruto plača 2.745 €).

*Odelo d.o.o. Prebold je bil lani med regijsko deseterico, revidirani podatki za leto 2021 pa še niso objavljeni

Kdo so največji dobičkarji savinjske regije

Najvišji čisti dobiček v celotni savinjski statistični regiji je lani doseglo podjetje Cinkarna Celje d.d. pred podjetjema GIS Naložbe d.o.o. in KLS Strašek d.o.o. (20,7 mio evrov celotnih prihodkov in 20,1 mio čistega dobička, 2 zaposlena, povprečna bruto plača 5.732 €). Sledijo še Tastepoint d.o.o. in Jagros d.o.o..

*Celotni prihodki so seštevek sledečih kategorij iz izkaza poslovnega izida: Čisti prihodki od prodaje, Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve, Drugi poslovni prihodki, Finančni prihodki in Drugi prihodki.

**Iz podjetja Cinkarna Celje d.d. so sicer naknadno sporočili, da naj bi se povprečna bruto plača na zaposlenega lani povišala za okoli 107 evrov in je znašala 2.421,5 evrov, vendar se ta podatek ne sklada s podatki iz sistema EBONITETE.SI (bonitete podjetij).

B.S., vir: EBONITETE.SI (bonitete podjetij)

Oznake: , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
138 queries in 0,941 seconds.