To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna podjetja na Celjskem 2017


Tudi v letu 2017 je bilo podjetje z največ ustvarjenimi celotnimi prihodki* v MOC Celje Engrotuš d.o.o., ki predstavlja tudi največjega zaposlovalca v Celju. Najbolj dobičkonosno podjetje je Cinkarna Celje d.d., ki je v primerjavi s preteklim primerjanim obdobjem čisti dobiček skoraj potrojila. Izmed največjih pa najvišje povprečne plače izplačuje podjetje Frutarom Etol d.o.o..

Iz analize smo izvzeli javne subjekte, ki se financirajo iz državnega proračuna jih v primerjalno lestvico nismo vključili.

Seznam podjetij v Mestni občini Celje, ki so lansko poslovno leto zaključila v prvi deseterici:

tus-emblem150x150Poslovanje Engrotuša d.o.o., ki predstavlja matično družbo Skupine Tuš, je bilo v lanskem letu glede na ustvarjen dobiček najboljše v zadnjih nekaj letih. Potem namreč, ko je lani Engrotuš ustvaril za dobre 4 mio evrov izgube, je lani posloval z dobičkom. Ta je znašal kar dobrih 5 mio evrov. Tudi celotni prihodki so se glede na leto 2016 zvišali za skoraj 5 mio evrov. Znašali so slabih 487 mio evrov, medtem ko so leto poprej bili slabih 482 mio evrov. Engrotuš zaposluje 2997 ljudi, kar je zgolj pet manj kot lani.

Tudi povprečna plača je lani doživela dvig. Leta 2016 je ta znašala 920 evrov, lani pa 952 evrov. Engrotuš je tudi podvojil kazalnik EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo). Lani je tako ta kazalnik kazal slabih 10 mio evrov, leto poprej pa slabih 5 mio evrov. Kljub dobremu poslovanju v lanskem je bonitetna ocena tega podjetja še vedno zelo nizka (3), kar predstavlja visoko tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.

cinkarna150x150Drugo mesto na lestvici tudi letos zaseda Cinkarna Celje d.d., katere tudi začetek leta 2018 kaže na novo uspešno leto. Lansko leto je Cinkarna poslovala zares odlično. Ustvarila je 24 mio evrov več celotnih prihodkov, kot leta 2016. Leta 2017 je bilo celotnih prihodkov dobrih 191 mio evrov.

Poskok pri ustvarjenem čistem dobičku je še bolj očiten. Lani so ga namreč, glede na leto poprej, skoraj potrojili. Čisti dobiček Cinkrane je lani znašal slabih 29 mio evrov, leto poprej pa slabih 10 mio evrov. Cinkarna je lani zaposlovala 893 ljudi oz. točno deset manj kot leta 2016. Izrazito se je povečala tudi povprečna plača na zaposlenega. Leta 2016 je ta znašala 1.913 evrov, lani pa že 2.085 evrov. Skoraj podvojili so tudi kazalnik EBITDA. Ta je tako lani znašal slabih 49 mio evrov, leto poprej pa dobrih 25 mio evrov. Cinkarna se lahko pohvali tudi z najvišjo bonitetno oceno (10), kar ga označuje kot odličen subjekt.

kovintrade150x150Na tretje mesto se je letos povzpel Kovintrade d.d., ki je v lanskem letu ustvaril za skoraj 32 mio evrov več celotnih prihodkov kot leta 2016. Kovintrade je v lanskem letu ustvaril slabih 153 mio evrov celotnih prihodkov in skoraj 2 mio evrov čistega dobička. Čisti dobiček se je napram letu 2016 zvišal za 900 tisoč evrov. Kovintrade je lani zaposloval 180 ljudi, kar je dva manj kot leto poprej.

Povprečna plača na zaposlenega je v letu 2017 znašala 2.035 evrov kar je 250 evrov več kot leta 2016. Tudi kazalnik EBITDA se je močno izboljšal in znaša dobre 4 mio evrov oz. dober milijon več kot leta 2016. Bonitetna ocena podjetja Kovintrade je 6, kar predstavlja srednje tveganje pri poslovanju s tem podjetjem.

ece150x150Četrto mesto letos zaseda lani tretji ECE d.o.o., ki je ustvaril dobrih 129 mio evrov celotnih prihodkov. To je sicer 4 mio evrov manj kot leta 2016. Kljub zmanjšanju celotnih prihodkov od prodaje pa je ECE ustvaril 2 mio evrov čistega dobička oz. dobre pol milijona več kot leta 2016.

Število zaposlenih v ECE je v letu 2017 napram letu 2016 padlo za dva zaposlena, iz 75 na 73 zaposlenih. Ti so v povprečju prejeli 2.286 evrov plače, leta 2016 pa 2.303 evre. Kazalnik EBITDA je ostal na skoraj enaki ravni kot leta 2016. V letu 2017 je tako znašal 2,5 mio evrov. Poslovanje s podjetjem ECE predstavlja nizko tveganje, saj je njihova bonitetna ocena 8.

celjske-mesnine150x150Lestvico na petem mestu, tako kot lani, zaokrožujejo Celjske Mesnine d.o.o.. To podjetje je ustvarilo za dobrih 84 mio evrov celotnih prihodkov, kar je 5 mio evrov več kot leta 2016. Se je pa zmanjšal čisti dobiček Celjskih Mesnin. Ta je bil leta 2017 za nekaj deset tisoč evrov nižji kot leta 2016. Znašal je 1,8 mio evrov.

Celjske Mesnine so v letu 2017 povečale število zaposlenih za 17 ljudi. Skupno so zaposlovali 349 ljudi, ki so imeli v povprečju plačo 1.046 evrov. Podjetje ima boljši tudi kazalnik EBITDA. Znaša skoraj 3,3 mio evrov, medtem ko je leta 2016 znašal 2,9 mio evrov. Celjske mesnine so glede na bonitetno oceno (9) odličen subjekt.

Deseterico zaključujejo Elektro Celje d.d. (67 mio celotnih prihodkov, 9 mio čistega dobička, 624 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 2.104 evrov bruto plače, EBITDA je 27 mio evrov, bonitetna ocena: 7), Frutarom Etol d.o.o. (64 mio celotnih prihodkov, slabih 11 mio čistega dobička, 222 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 2.314 evrov bruto plače, EBITDA je 15 mio evrov, bonitetna ocena: 10), Avtotehnika Celje d.o.o. (60 mio celotnih prihodkov, 725 tisoč evrov čistega dobička in 55 zaposlenih, katerih povprečna bruto plača znaša 1.710 evrov, EBITDA je 1,7 mio evrov, bonitetna ocena: 7), Selmar d.o.o. (59 mio celotnih prihodkov, 1,2 mio evrov čistega dobička in 60 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.251 evrov bruto plače, EBITDA je 3,1 mio evrov, bonitetna ocena: 7) in A2S d.o.o. (46 mio celotnih prihodkov, 804 tisoč evrov čistega dobička in 51 zaposlenih, ki so imeli v povprečju 1.577 evrov bruto plače, EBITDA je 1,4 mio evrov, bonitetna ocena: 10).

Iz deseterice sta izpadla TUŠ Nepremičnine d.o.o. in Zlatarna Celje d.o.o..

Najbolj profitabilni in največji zaposlovalci so …

Če upoštevamo samo kriterij čistega dobička so v prvi deseterici celjskih podjetij še Inel d.o.o. s 5,9 mio čistega dobička (povprečna plača 2.240 evrov), Merkscha d.o.o. s slabimi 5 mio čistega dobička (podatek 2016), RITS d.o.o. s 4,6 mio čistega dobička, Max-Rent d.o.o. s slabe 3 mio čistega dobička (povprečna plača 1.016 evrov), Cetis d.d. z 2,6 mio čistega dobička in Zlatarna Celje d.o.o. z 2,5 mio čistega dobička (povprečna plača 1.551 evrov).

Deset največjih zaposlovalcev v Celju, upoštevaje tudi državna podjetja in institucije, je poleg nekaterih v zgornji deseterici še Splošna bolnišnica Celje (1925 zaposlenih, podatek o plači ni znan), DARS d.d. (1240 zaposlenih, povprečna plača 1.951 evrov), Okrožno sodišče v Celju (392 zaposlenih, podatek o plači ni znan), ZD Celje (388 zaposlenih, podatek o plači ni znan), VOC Celje d.o.o. (330 zaposlenih, povprečna plača 1.414 evrov) in Cetis d.d. (296 zaposlenih, povprečna plača 1.530 evrov).

V celotni celjski regiji oz. savinjski statistični regiji, je po višini celotnih prihodkov pred Engrotušem še: Gorenje d.d. Velenje (844 mio evrov celotnih prihodkov in 473 tisoč evrov čistega dobička). Takoj za Engrotušem pa je podjetje BSH HIŠNI APARATI d.o.o.Nazarje (347 mio evrov celotnih prihodkov in 12 mio čistega dobička) ter TEŠ d.o.o. (207 mio evrov celotnih prihodkov in kar 33 mio evrov čiste izgube).

Najvišji čisti dobiček v celotni savinjski statistični regiji je lani doseglo podjetje Cinkarna Celje d.d.

gospodarstvo-celje-2017-3
Celotni prihodki, poslovni izid, število zaposlenih in povprečna bruto plača največjih celjskih podjetij v letih 2016 in 2017.

*Celotni prihodki so seštevek sledečih kategorij iz izkaza poslovnega izida : Čisti prihodki od prodaje, Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve, Drugi poslovni prihodki, Finančni prihodki in Drugi prihodki.

B.S., vir: EBONITETE.SI (bonitete podjetij)

club1946-premium-klik