Turizem na Celjskem marca zabeležil velike izgube


V Sloveniji je bila 12. marca razglašena epidemija novega koronavirusa, 16. marcem 2020 pa je v veljavo stopil vladni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Odlok je imel med drugim za posledico tudi to, da turistični nastanitveni obrati po tem datumu niso smeli več sprejemati novih gostov, kar se je takoj poznalo v velikih izgubah v turistični dejavnosti celotne države.

Kljub temu, da je turizem v prvi polovici marca še živel, pa se je že poznal vpliv širjenja virusa, saj ljudje za potovanja niso bili več tako razpoloženi, kot lani v enakem obdobju.

Posledice zaustavitve javnega življenja in gibanja ljudi so občutile tudi občine na Celjskem, katerih turizem predstavlja eno izmed glavnih dejavnosti v občini.

Celje s štirikrat manjšim obiskom in trikrat manj prenočitvami

Mestna občina Celje, ki v povprečju mesečno gosti okoli 3 tisoč turistov, od katerih okoli dve tretjini predstavljajo tuji gostje, je marca letos, v primerjavi z enakim obdobjem lani, zabeležilo kar 80 % upad prihoda turistov ter skoraj 70 % upad števila nočitev. Lani marca je v Celje prišlo 2.757 turistov (od tega 999 domačih in 1.758 tujih), marca letos pa samo 617 (od tega 235 domačih in 382 tujih turistov). Lani marca so vsi turisti skupaj ustvarili 5.228 prenočitev (domači 1.475, tuji pa 3.753 nočitev), letos marca le 1.756 (domači 532, tuji pa 1.224 nočitev).

Tudi preostale turistične občine na Celjskem beležijo drastičen upad turističnih storitev

Laško, Solčava, Zreče, Podčetrtek, Mozirje in Rogaška Slatina* so občine v Savinjski regiji, ki so v veliki meri odvisne od turizma. Epidemija novega koronavirusa pušča posledice tudi tam.

LAŠKO: V Laškem so lani marca gostili 8.030 turistov (od tega 3.730 domačih in 4.300 tujih), marca letos pa samo 617 (od tega 235 domačih in 382 tujih turistov). Lani marca so vsi turisti skupaj ustvarili 5.228 prenočitev (domači 1.475, tuji pa 3.753 nočitev), letos marca le 1.756 (domači 532, tuji pa 1.224 nočitev).

MOZIRJE: V občini Mozirje, kjer se med drugim nahaja center Golte, so lani marca gostili 852 turistov (od tega 586 domačih in 266 tujih), marca letos pa samo 309 (od tega 263 domačih in 46 tujih turistov). Lani marca so vsi turisti skupaj ustvarili 1.774 prenočitev (domači 1.137, tuji pa 637 nočitev), letos marca pa 1.129 (domači 694, tuji pa 435 nočitev).

PODČETRTEK: V Podčetrtku so lani marca gostili 10.302 turistov (od tega 6.527 domačih in 3.775 tujih), marca letos pa samo 2.888 (od tega 2.019 domačih in 869 tujih turistov). Lani marca so vsi turisti skupaj ustvarili 28.565 prenočitev (domači 19.219, tuji pa 9.346 nočitev), letos marca le 9.453 (domači 6.990, tuji pa 2.463 nočitev).

ROGAŠKA SLATINA: V Rogaški Slatini so lani marca gostili 4.826 turistov (od tega 1.590 domačih in 3.236 tujih), marca letos pa samo 1.214 (od tega 483 domačih in 731 tujih turistov). Lani marca so vsi turisti skupaj ustvarili 22.875 prenočitev (domači 4.516, tuji pa 18.359 nočitev), letos marca le 6.298 (domači 1.417, tuji pa 4.881 nočitev).

SOLČAVA: V Solčavi, kjer njihovo paradno turistično točko predstavlja Logarska dolina, so lani marca gostili 584 turistov (od tega 358 domačih in 226 tujih), marca letos pa samo 154 (od tega 134 domačih in zgolj 20 tujih turistov). Lani marca so vsi turisti skupaj ustvarili 1.197 prenočitev (domači 599, tuji pa 598 nočitev), letos marca le 260 (domači 218, tuji pa 42 nočitev).

ZREČE: V Zrečah so lani marca gostili 8.493 turistov (od tega 5.142 domačih in 3.351 tujih), marca letos pa samo 2.758 (od tega 1.972 domačih in 786 tujih turistov). Lani marca so vsi turisti skupaj ustvarili 29.351 prenočitev (domači 18.414, tuji pa 10.937 nočitev), letos marca le 12.025 (domači 8.642, tuji pa 3.383 nočitev).

*Podatki za občino Dobrna v podatkovni bazi SURS-a niso na voljo

Tudi na ravni celotne Slovenije turizem utrpel hude izgube

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v marcu 2020 zabeleženih nekaj več kot 38.000 prihodov domačih turistov (69 % manj kot v marcu 2019) in nekaj več kot 47.000 prihodov tujih turistov (78 % manj kot v marcu 2019). Domači turisti so v tem mesecu ustvarili skoraj 125.000 prenočitev (62 % manj kot v marcu 2019), tuji pa skoraj 146.000 prenočitev (71 % manj kot v marcu prejšnjega leta).

Od tujih turistov so marca 2020 v Sloveniji največ prenočitev ustvarili turisti iz Avstrije (12 % ali 18.000 prenočitev), sledili so turisti iz Hrvaške (10 %), Nemčije (9 %), Italije (8 %) in Srbije (7 %). Glede na marec 2019 se je najbolj zmanjšalo število prenočitev turistov iz Italije (za 85 %). Število prenočitev turistov iz Avstrije se je zmanjšalo za 71 %, iz Hrvaške za 64 %, iz Nemčije za 63 % in iz Srbije za 56 %.

Od januarja do konca marca 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 667.000 prihodov turistov (28 % manj kot v enakem obdobju lani) in nekaj več kot 1,8 milijona njihovih prenočitev (23 % manj kot v enakem obdobju lani).
31 % turističnih prenočitev v zdraviliških občinah

Največ turističnih prenočitev je bilo marca zabeleženih v nastanitvenih obratih zdraviliških občin (83.000 ali 31 % vseh turističnih prenočitev), sledile so gorske občine (22 %), občina Ljubljana (14 %) in obmorske občine (13 %).

V vseh vrstah turističnih občin je bilo v marcu 2020 precej manj prenočitev kot v marcu 2019; v obmorskih občinah 75 %, v občini Ljubljana 69 %, v gorskih občinah 67 % in v zdraviliških občinah 66 %.

V hotelih v letošnjem marcu 72 % manj turističnih prenočitev kot v marcu 2019

Čeprav so turisti v marcu 2020 ustvarili največ prenočitev v hotelih (138.000 oziroma 51 % vseh turističnih prenočitev), so ti v marcu 2020 zabeležili 72 % manj prenočitev kot v marcu 2019. V zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bilo zabeleženih 19 % prenočitev (60 % manj kot v marcu 2019), v začasnih nastanitvenih zmogljivostih in marinah pa 5 % prenočitev (33 % manj kot v marcu 2019).

V prvih treh mesecih 2020 nekaj več kot 1,8 milijona turističnih prenočitev

Od januarja do konca marca 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 667.000 prihodov turistov (28 % manj kot v enakem obdobju lani) in nekaj več kot 1,8 milijona njihovih prenočitev (23 % manj kot v enakem obdobju lani).

Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki

B.S., vir: SURS