Tušev sindikat dosegel podpis prve kolektivne pogodbe na ravni podjetja


Ob koncu prejšnjega leta je odmevala napoved stavke članov Sindikata Tuš, kasneje pa so sledila polletna pogajanja, ki so prejšnji teden pripeljala do podpisa prve podjetniške kolektivne pogodbe v družbi Engrotuš d.o.o.

Prizadevanja za izboljšanje delavskih pravic so v okviru podjetja sicer trajala še dlje časa, približno tri leta. Na strani predstavnikov delavcev so pri vsem skupaj poudarili, da so dosegli reprezentativen in aktiven sindikat, s katerim gradijo možnost, da si izborijo boljše delovne pogoje

In kaj vse prinaša kolektivna pogodba?

Dvig plače. Od 1. 6. 2024 bo osnovna plača prodajalke znašala 1270 evrov bruto, s 1. 1. 2025 pa se bo dvignila na 1300 evrov bruto, pri čemer se bodo sorazmerno dvignile plače po tarifnih razredih tudi ostalim zaposlenim. Delodajalec bo moral vsako leto dvigniti plače hkrati z dvigom minimalne plače, kar pomeni, da prodajalka v Tušu nikoli več ne bo imela osnovne plače, nižje od minimalne.

Omejitev premeščanja do 50 km v druge poslovalnice. S 1. 1. 2025 bo trajanje premestitve v drugo poslovalnico omejeno na skupno največ 30 dni v letu, za starše otrok do konca prvega leta osnovne šole pa tudi na največ 30 km od kraja bivanja.

Usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti. Delodajalec bo sedaj moral na predlog sindikata delavcem, ki so starši mladoletnih otrok, zagotoviti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti (pri koriščenju letnega dopusta, odrejanju in opravljanju nadurnega ali nočnega dela ter pri prerazporejanju delovnega časa). Delavci, ki skrbijo za pomoči potrebne družinske člane, pa bodo v primeru potrebe po znatnejši negi lahko koristili šestdnevni plačan oskrbovalski dopust.

Omejitev agencijskega dela. Delodajalec bo vsakemu agencijskemu delavcu po 5 mesecih dela v Tušu ponudil pogodbo za nedoločen čas neposredno pri Tušu. Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas agencijskim delavcem po šestih mesecih pripada tudi, če v tem obdobju zamenjajo agencijo, ki jih napotuje na delo v Tuš.

Omejitev enostranskega odrejanja neenakomerno razporejenega delovnega časa za delavce, starejše od 55 let.

Šestdnevna plačana odsotnost z dela za žrtve nasilja v družini.

Pravica do odklopa. Delavca po preteku delovnega časa ni dovoljeno več kontaktirati.

Predsednica Mirjana Janjić je ob sklenitvi dogovora zapisala: “Konec lanskega leta decembra smo se delavke postavile za sebe in dvignile glas z napovedano stavko, letos pa smo si zato uspele izpogajati boljše pogoje dela za vse z zgodovinsko prvo kolektivno pogodbo v Tušu. Pogajali smo se šest mesecev, s tedenskimi sestanki in se redno usklajevali s članicami. Jeseni pa nas že čakajo pogajanja za nov sistem nagrajevanja prodajalk. Naj bo uspeh delavk Tuša spodbuda vsem delavkam in delavcem, da lahko uspemo. Izjemno ponosna sem na vse nas, delavke smo postale pomemben akter v boju.”

Oglasil se je tudi Ladislav Rožič iz Sindikata delavcev trgovine Slovenije: “V zadnjih 6 mesecih smo imeli v Tušu kvaliteten socialni dialog, pogajanja so potekala zgledno, z obeh strani je bil interes, da skupaj izboljšamo plače ter druge standarde. Skupni uspeh v Tušu je zgled za delavke ostalih podjetij in dobra popotnica za naša prizadevanja na ravni panoge. Delodajalci namreč nimajo posluha za delavstvo in nam želijo odvzeti celo že izborjene standarde kot sta dodatek za delo v popoldanski in nočni izmeni. Naj bodo pogajanja v Tušu spodbuda tudi za panožno raven.”

Predstavniki delavcev jeseni čaka nov krog pogajanj za uvedbo sistema nagrajevanja oziroma dodatka za sobotno delo. Ob tem so na Facebook profilu Sindikat Tuš zapisali: “Delo ob sobotah se nam zažira v čas za počitek, v čas za sebe in bližnje, toda borba za sobote, je borba, ki jo moramo peljati skupaj z ostalimi sindikati.”

Poudarili so tudi potrebo po povezovanju z drugimi delavci: “Organizirati se moramo tudi širše, skupaj z drugimi delavkami in delavci. Le tako si bomo lahko izborili boljše delovne in življenjske pogoje – uveljavitev novega pravilnika o premeščanju bremen, krajšanje delovnega časa in zmanjšanje obremenitev, več javnih ter kvalitetnih storitev, odpravo nestandardnih zaposlitev ter več prostega časa za vse.”