Župan MOC Bojan Šrot ocenil delo v letu 2012 in predstavil načrte v prihajajočem letu

14. 12. 2012 13:09

Sredi tedna je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot ob prisotnosti podžupanje, dveh pooblaščencev in direktorice Občinske uprave MOC na novinarski konferenci govoril o delu Mestne občine Celje v letu 2012 in o načrtih za prihodnje leto. Predstavil je projekte in investicije, ki so najbolj zaznamovali minulo leto v Celju ter se smelo usmeril v načrte za prihodnje leto.

Leto 2012 si bodo Celjani nedvomno zapomnili po obnovi dela starega mestnega jedra v Celju, izgradnji nadstandardnega vrtca Zarja – Mehurček, energetski sanacijo Osnovne šole Lava in II. osnovne šole Celje, prenovi Knežjega dvorca, začetku izvajanja protipoplavnih ukrepov ter odprtju novih neprofitnih stanovanj za mlade. Župan je ob tem poudaril, da obnova starega mestnega jedra, kljub znanim zapletom s stečajem podjetja, ki je bilo izvajalec del, poteka normalno in da bodo dela predvidoma končana v zadanih terminih.

Med načrti v letu 2013 je župan izpostavil ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice (od Cankarjeve ulice do Miklošičeve ulice, SMJ 2). Projekt je MOC novembra prijavila za sofinanciranje iz naslova Razvoj regij. Vrednost projekta je 3.000.000 €, od tega 1.500.000 € EU sredstev. Predmet izvedbe, ki bo bo predvidoma potekala od maja 2013 do junija 2014, je tlakovanje in postavitev urbane opreme, obnova dotrajane komunalne in energetske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plinovod), izvedba električnih inštalacij in izvedba javne razsvetljave.

Bojan Šrot je med drugim pohvalil tudi odlično delo sodelavcev.

V naslednjem letu pa načrtujejo pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice ob I. OŠ in izdelavo projektne dokumentacije za prenovo celotnega objekta in prostorov Glasbene šole. Mestna občina Celje se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor). V primeru uspešne kandidature, se bo izvajala tudi II. faza obnove OŠ Lava.

V letu 2013 načrtujejo pripravo investicijske in projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova Knežjega dvorca – 4. faza (severni gotski del). Če se bo pokazala možnost pridobitve sofinanciranja projekta s strani evropskih sredstev oz. uspešne kandidature, bodo pristopili k izvedbi projekta v obdobju  2014 – 2015. Na ta način bi obnovili bistveni del gotskega dela spomenika, ki je zdaj ruševina, hkrati  bi  oživili bogati del kulturne dediščine starega mestnega jedra.

Med evropskimi projekti je župan izpostavil še nameravano gradnjo novega Kulturnega doma v Šmartnem v Rožni dolini v letih 2013 in 2014, katerega celotna vrednost investicije je ocenjena na 672.000 evrov.

Celje bo v naslednjem letu v prvem krogu Evropskega članskega prvenstva v košarki za moške gostilo skupino, v kateri bo nastopila tudi reprezentanca Slovenije. Imenovali so mestni organizacijski odbor. V ta namen bo potrebno prilagoditi dvorano, za kar so se na MOC prijavili, načrtujejo pa tudi celo vrsto promocijskih aktivnosti.

Redno vzdrževanje cestnega omrežja s 1. januarjem 2013 prevzema JP Vodovod – kanalizacija, d. o. o.

V letu 2012 se Mestna občina Celje ni zadolževala, kljub temu, da so imeli v proračunu 2012 predvideno zadolževanje za 4,5 milijonov evrov.

Predvideni prihodki v Proračunu Mestne občine Celje za leto 2013 so 52.887.040 €, odhodki 57.401.563 €. Predvideno zadolževanje v letu 2013 je 5, 5 milijonov evrov.

Iz področja okolja in prostora je župan izpostavil prizadevanja Mestne občine Celje pri skrbi za okolje. Med drugim je povedal, da v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje intenzivno iščejo ustrezno in dolgoročno rešitev za odpadno zemljino Gaberje Jug.

Za sofinanciranje iz naslova 7. okvirni program Razvoj regij so prijavili projekt, s katerim iščejo rešitve za uporabo kompostov javnega podjetja Simbio pri sanaciji zemljine pri Stari Cinkarni.

Z javnim razpisom s področja socialnega in zdravstvenega varstva so v letu 2012 šestinpetdesetim upravičencem namenili 104.000,00 evrov. Sofinancirali so Rdeči križ (40.000,00 EUR) in Škofijsko Karitas Celje (20.000,00 EUR) in tako nudili pomoč občanom v stiski.

V aprilu 2012 so objavili javni razpis za izbiro novega izvajalca za dnevno pripravo toplih obrokov za potrebe javne kuhinje v MOC. Podjetje Sodexo, Prehrana in storitve, d. o. o., program izvaja v prostorih podjetja EMO-ETT vsak dan med 11. in 13. uro. V oktobru 2012 je bilo do tople prehrane upravičenih 377 oseb.

V letu 2012 je Mestna občina Celje sofinancirala 24 programov na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih vsebin. V programe javnih del je bilo povprečno mesečno vključenih 66 oseb.

264 celjskih osnovnošolskih in predšolskih otrok se je letos udeležilo brezplačnega desetdnevnega letovanja v Celjskem domu v Baški. Izplačali so 445 enkratnih denarnih pomoči za novorojence, po podatkih Upravne enote Celje pa je bilo v obdobju od novembra 2011 do novembra 2012 rojenih 469 otrok.

Vključenost predšolskih otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje v institucionalno varstvo v šolskem letu 2011/2012 je bila 80,8 odstotna, kar je daleč nad slovenskim povprečjem. Meseca oktobra 2012  je vrtce obiskovalo 1875 otrok,  kar je v primerjavi z mesecem oktobrom 2011 34 otrok več.

Statistični podatki za leto 2012:

Mestni svet Mestne občine Celje je v letu 2012 zasedal na 7 rednih  sejah in razpravljal o 83 vsebinskih točkah dnevnega reda.

MOC izvaja osnovnošolsko izobraževanje na 9 rednih osnovnih šolah, kjer je v šolskem letu 2012/2013 v 165 oddelkih vpisanih 3480 učencev.

Osnovno šolo Glazija, ki izvaja poseben program, obiskuje 140 učencev (73 Celjanov) iz 19 občin.

Glasbeno šolo Celje v šolskem  letu 2012/2013 obiskuje 749 učencev.

V srednje šole v MOC je v šolskem letu 2012/2013 vključenih 7549 dijakov.

V študijskem letu 2012/13 se na višjih strokovnih šolah, ki delujejo v Celju, izobražuje 1.033 študentk in študentov.

V letu 2012 je bilo v Celju ugotovljenih 2623 prekoračitev hitrosti.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je ob koncu novinarske konference novinarjem voščil mirne praznične dni, vse dobro v novem letu in čim več dobrih novic. Seveda enako želimo vsem zaposlenim na MOC.

t/f: eH

Vir: Kabinet župana MOC

Oznake: , , , , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
185 queries in 0,976 seconds.