Župan MOC Bojan Šrot predstavil najpomembnejše rezultate v letu 2013

13. 12. 2013 08:10

novinarska MOC 2013-3Minuli torek je na Mestni občini Celje potekala zaključna tiskovna konferenca, na kateri je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot medije seznanil z najpomembnejšimi rezultati leta 2013. Na tiskovni konferenci so bili tudi podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk, pooblaščenec župana za področje financ in gospodarstva mag. Marko Zidanšek, pooblaščenec župana za področje okolja in prostora ter komunale Janko Požežnik ter direktorica občinske uprave Tina Kramer.

Župan Bojan Šrot je na tiskovni konferenci izpostavil nekatere najpomembnejše investicijske projekte ter področje okolja in sociale. Takoj na začetku je izpostavil, da je bilo leto 2013 zahtevno in dinamično, a uspešno. Pregled je pričel s projektom Obnova sela starega mestnega jedra v Celju, v letošnjem letu je bila namreč izvedena 1. faza obnove, katere vrednost investicije znaša nekaj manj kot 4,2 milijona evrov (gradbena izvedba, strošek projekta in nadzora, arheološki nadzor, elektro priključke ter tehnični pregled). Projekt je bil pretežno financiran iz evropskih sredstev, MOC je v projekt delno vložila lastna sredstva.

Župan Bojan Šrot: "Za nami je zahtevno, dinamično in uspešno leto."
Župan Bojan Šrot: “Za nami je zahtevno, dinamično in uspešno leto.”

Projekt Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju je v izvedbi in predstavlja 2. del prenove starega mestnega jedra. Dokončanje je predvideno konec maja 2014. Predvidena vrednost projekta znaša 3.390.565,69 €, obsega pa obnovo Glavnega trga, Trga pred Metropolom ter Stanetove ulice vključno s prehodom Cankarjeve ulice do Miklošičeve ulice.

Izvedba javnega naročila za izvedbo predelave oz. odstranitev onesnažene zemljine na območju Stare Cinkarne vsebuje predelavo oz. odstranitev 13.600 m³ nevarnih zemljin na območju Stare Cinkarne. Vrednost javnega naročila znaša 1.096.011,41 €. Oktobra je bila z izbranim ponudnikom Stonex d.o.o. podpisana pogodba. Rok izvedbe: predviden za 9 mesecev. V ta čas je všteta tudi pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri Agenciji RS za okolje, kar pomeni, da je predvideni rok za začetek del v spomladanskih mesecih 2014.

Izgradnja 9-oddelčnega nizkoenergetskega vrtca na Hudinji – vrednost investicije znaša 2.116.915 €. Izgradnja, ki jo izvaja Kolektor Koling d.d iz Idrije, se je pričela oktobra.

Rekonstrukcija in adaptacija objekta OŠ Ljubečna za potrebe Vrtca Tončke Čečeve, enota Ljubečna – pogodbena vrednost gradbeno-obrtnih in instalacijskih del z izbranim izvajalcem VG5 d.o.o. znaša 425.431,60 €. Vselitev v nove prostore je predvidena za jesen 2014.

Energetska obnova vrtcev – v letošnjem letu so po prioritetnem vrstnem redu in ekonomski upravičenosti posegov nadaljevali z odpravo šibkih točk rabe in oskrbe z energijo. Vrednost omenjenih del znaša 217.414 €. Investicijska vzdrževanja in interventni ukrepi v osnovnih šolah in javnih zavodih Za investicijsko vzdrževanje in interventne ukrepe osnovnih šol smo namenili 440.000 €. Za dela na prostorih Ljudske univerze Celje 135.700 €. Za izvedbo interventnih posegov v javne zavode na področju kulture in Starega gradu smo zagotovili 52.000 €, pri čemer izpostavljamo menjavo strešne kritine v Muzeju novejše zgodovine Celje, sanacijska dela pri vhodu v grad in ureditev tribun pri Romanskem palaciju.

Na zaključni tiskovni konferenci so bili prisotni tudi direktorica občinske uprave Tina Kramer, pooblaščenec župana za področje financ in gospodarstva mag. Marko Zidanšek, podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk in pooblaščenec župana za področje okolja in prostora ter komunale Janko Požežnik.
Na zaključni tiskovni konferenci so bili prisotni tudi direktorica občinske uprave Tina Kramer, pooblaščenec župana za področje financ in gospodarstva mag. Marko Zidanšek, podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk in pooblaščenec župana za področje okolja in prostora ter komunale Janko Požežnik.

Poleg omenjenih projektov je župan MOC predstavil še naslednje pomembne projekte: Obnova javne kulturne infrastrukture Slovenskega ljudskega gledališča Celje,  Projekt obnove lokalne ceste Ostrožno – Lopata – Šmartno – Vojnik, odsek Ostrožno od podvoza AC do križišča Lopata (avtobusno obračališče) I faza, EPOurban projekt – omogočanje vključevanja privatnih lastnikov stanovanjskih objektov v Starem mestnem jedru v proces mestnega prestrukturiranja (obnove fasad…), Projekt izgradnje Pustolovskega parka Celjska koča ter Projekt zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje.

Župan je podrobneje predstavil tudi dela in projekte na področju prometa in redarstva, varstva okolja in zelenih površin, izobraževanja, športa, kulture ter socialnega in zdravstvenega varstva, javnih del in drugih programov za pomoč družini.

Podrobnejše opise posameznih projektov, o njihovih cenah, izvedbi in rokih za dokončanje, lahko preberete na tej povezavi (klik!).

eH

Oznake: , , , , , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
202 queries in 1,249 seconds.