Celjski dijaki bodo v laški pivovarni z varjenjem piva prvič preizkusili svoja tehniška znanja


Klasična učilnica dobiva v 21. stoletju povsem nov pomen. Namesto učenja v razredih slovenski učitelji pouk izvajajo s pomočjo interaktivnih zaslonov, očal za virtualno resničnost, na prostem, v gibanju in celo z delom v podjetjih.

Mladostniki v šoli tako varijo pivo, programirajo robote in iščejo priložnosti za povezovanje z bodočimi delodajalci ali razvijajo lastne podjetniške ideje – med drugim tudi s projektom Miss Slovenija.

Celjski dijaki so pred pomembno preizkušnjo. Namesto praktičnega pouka v šoli se prihodnji teden odpravljajo v pivovarno, kjer bodo prvič v realnem okolju preizkusili svoja tehniška znanja. 8 tednov zapored bodo ob petkih spoznavali proizvodne procese od priprave, varjenja do polnjenja piva. »Dijake bomo razporedili v proizvodne procese, tam bodo dobili mentorje in jim na nek način »sledili« med delom. Upamo, da jih bo takšen inovativen pristop spodbudil, da bodo nekoč soustvarjali kreativne delovne sredine, ki jih potrebujemo podjetja,« je povedal Matej Likar iz Pivovarne Laško Union na tradicionalni konferenci Kreativna učna okolja. Na njej se je zbralo približno 100 slovenskih pedagogov, ki inovativnost udejanjajo v učilnicah in zunaj njih.

Kreativnost ne pomeni zgolj uporabe tablic in telefonov za učni proces, gre za spreminjanje načinov poučevanja, so se strinjali. Učitelj naj bo mentor in usmerjevalec k raziskovalnemu delu. »Kot učitelj sicer na koncu dela dijakov ocenim, a vedno jim povem, da jim bo pravo oceno za opravljeno nalogo podelil šele trg, torej naročniki, kupci oziroma v našem primeru gledalci,« je povedal učitelj v programu medijski tehnik Alen Pavšar. V Sloveniji so priložnosti za poklice v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki, šolsko okolje pa je njihova prva priložnost, da se mladi za njih navdušijo. »Veliko dobrih rezultatov v resnici nastane šele po obveznem šolskem delu, v neformalnih okoljih, ko zadane naloge raziskujejo, ker so jim všeč, ne zato, ker smo jih določili odrasli,« je drugi dan konference sklenil Matej Cepin iz Socialne akademije.

Udeleženci so obljubili, da bodo nove rezultate, ki jih bodo prinesle nadure, vpeljali v Kreativna učna okolja in se po navdih znova vrnili novembra prihodnje leto.

Foto: Andraž Pušnik