Mladi razmišljali o dostojnem delu in gospodarski rasti


V avli Osnovne šole Frana Kranjca je na ogled razstava z naslovom Dostojno delo in gospodarska rast.

Pod okriljem nacionalnega projekta DREVO = ŽIVLJENJE z učenci vsako leto spoznavajo enega izmed globalnih ciljev trajnostnega razvoja.

Kot je zapisala vodja projekta, Klavdija Krbavac Kenda, je osnovno vodilo njihovega projekta Agenda 2030, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. In ker že star pregovor pravi, da »na mladih svet stoji«, želijo globalno ozavestiti že naše najmlajše.

Eno od pisem; foto: OŠFK

V letošnjem šolskem letu so pozornost namenili 8. globalnemu cilju, ki nosi naslov Dostojno delo in gospodarska rast. Cilj govori o spodbujanju trajnostne, vključujoče in vzdržne gospodarske rasti, polni in produktivni zaposlenosti ter dostojnemu delu za vse. Pri raziskovanju se jim je tokrat pridružilo 10 osnovnih in srednjih šol širom Slovenije.

Učence so v delavnicah seznanili z dejstvi in podatki o visoki stopnji nezaposlenosti med mladimi, neenakem plačilu za delo enake vrednosti, nedostojnih pogojih za delo, prisilnem delu in izkoriščanju poceni delovne sile otrok. Razmišljali so, kakšen oz. kateri poklic bi želeli opravljati, ko odrastejo. Nato so napisali pismo bodočemu delodajalcu in v njem predstavili, kakšne pogoje za delo si želijo. Nekateri učenci so zapisali prošnjo za delovno mesto, mlajši pa so zapisali in narisali, zakaj bi želeli opravljati izbran poklic. Ideje otrok in njihovi predlogi  so bili zelo zanimivi in ustvarjalni.

Klavija Krbavac Kenda je ob koncu zapisala:

“Učitelji jim seveda želimo, da bodo v prihodnosti lahko opravljali poklic, ki jih bo izpolnjeval, navdihoval in ga bodo vsakodnevno z veseljem in predanostjo opravljali.”