Norveški obisk na Ljudski univerzi Celje


Ljudsko univerzo Celje sta v okviru projekta PreseNEETi se, ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 ter pripadajočo slovensko udeležbo, obiskala predstavnika norveškega projektnega partnerja NOSCO in si ogledala izvajanje projekta ‘v živo’ ter na ta način bolje spoznala potrebe po ukrepih na področju dela z osebami NEET (brezposelni mladi, ki se ne izobražujejo in ne usposabljajo) v Sloveniji.

Z zanimanjem sta se pridružila skupnemu zajtrku z udeleženci programa, mladimi osebami NEET, in v klepetu z njimi izvedela, kako jim je program pomagal pri (re)aktivaciji in katere vsebine so bile zanje najbolj uporabne.

»Vsebine, ki jih je ponudila LUC v programu usposabljanja, so brez dvoma prinesle velike in pozitivne spremembe v življenje vsake posamezne vključene osebe NEET,« sta ugotavljala norveška supervizorja Arild Stensland in Éva Nemes.

Tujegovoreče udeleženke so jima zaupale, da jim je najbolj pomagal zanje oblikovan pouk slovenskega jezika, ob njem pa motivacijske in podporne vsebine, skozi katere so skupaj premagovale strahove in ovire, ki spremljajo integracijo v novo okolje.

Gostje so si ogledali markantni Stari grad; foto: LUC

Za druge udeležence je bilo ključno pridobivanje delovnih izkušenj v obliki praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in prostovoljnega dela. »Prijateljica iz programa se je zaradi pridobljenih izkušenj in vzpostavljenih novih vezi že zaposlila. Tudi meni se prav zaradi prostovoljnega dela v okviru programa kmalu nasmiha čisto prava služba,« jima je zaupala ena izmed udeleženk.

Po pregledu dela na projektu, ki je na polovici svojega trajanja, so gosta in ostale projektne partnerje sprejeli še na Območni službi Celje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in jim predstavili zadnje trende na področju zaposlovanja mladih.

V Celjskem mladinskem centru sta norveška obiskovalca prepoznavala velike podobnosti na področju delovanja slovenskih in norveških mladinskih centrov, z veseljem pa sta prisluhnila tudi nekaterim celjskim legendam.