V Domu sveti Jožef s prvima evropskima certifikatoma kakovosti


V Domu sv. Jožef se lahko pohvalijo, da so kot prvi v Evropi prejeli certifikata kakovosti Montessori Inspired Lifestyle za delo s starejšimi in drugi certifikat za vodenje ustanove kot celote. Gre za bronasta certifikata, ki sta prva in osnovna stopnja k nadaljnjemu delu za certificiranje kakovosti.

Pod vodstvom institucije, ki je razvila program in inštruktorice Sare Črepinšek v Domu sv. Jožef uvajajo načela in vrednote Montessori, ki so enakost, dostojanstvo in spoštovanje. Stanovalcem z demenco omogočajo čim večjo samostojnost, kar dosegajo z vključevanjem ohranjenih spretnosti in sposobnosti vsakega stanovalca, pripravljenim okoljem, v katerem se dobro počutijo, ter pomočjo pri iskanju dejavnosti in vlog v skupnosti, ki jim nekaj pomenijo in se jim zdijo smiselne.

Organizacije, ki so prejele bronasto priznanje, imajo med drugimi mejniki razvoja tudi odbore, ki jih vodijo stanovalci, multidisciplinarne izkustvene skupine, učinkovite oznake in okoljske znake ter sistem, ki stanovalcem omogoča, da sodelujejo in vodijo dejavnosti. Logično nadaljevanje večletnega dela po načinu montessori s stanovalci je širitev na odnose z in med
zaposlenimi ter celotno ustanovo.

V organizacijah z bronastim certifikatom za montessori vodenje, potekajo redni dnevni, tedenski in mesečni sestanki, ki lajšajo komunikacijo in vzpostavljanje odnosov, ki temeljijo na spoštovanju in zaupanju.

Srečanja pomagajo zaposlenim razumeti prednostne naloge dneva, tedna. Izmenično se spodbujajo k reševanju težav, se skupaj učijo, ponovno osredotočijo na dolgoročne cilje in proslavljajo dosežke sodelavcev.

Drugačen način dela in komunikacije prinaša spremembe v življenje vseh in vsakega vključenega. Bronasta certifikata sta podlaga in popotnica za pridobitev srebrnega in zlatega