Zveza zgodovinskih društev Slovenije Celjanu namenila nagrado Klio


Zveza zgodovinskih društev Slovenije je prof. dr. Andreja Rahtena decembra med osmimi nominiranci nagradila z nagrado Klio za njegovo najobsežnejšo znanstveno monografijo z naslovom Po razpadu skupne države. V ponedeljek, 16. januarja pa bo Rahtena gostilo Zgodovinsko društvo Celje in Zgodovinski arhiv Celje na predstavitvi druge številke XXIX. Letnika revije Zgodovina za vse. 

Rahten je znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU in profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Je tudi dopisni član Avstrijske akademije znanosti. Med drugim je pobudnik in predsednik Koordinacijskega odbora za raziskovanje diplomatske zgodovine, pod katerega okriljem ureja zbirko Studia diplomatica Slovenica. Kot slovenski veleposlanik v Republiki Avstriji med 2013 in 2017 je pridobil tudi osebne izkušnje v diplomatskem okolju. Njegove raziskave se osredotočajo na zgodovino druge polovice 19. in prvih desetletij 20. stoletja, na zgodovino diplomacije in diplomatsko zgodovino, na politično zgodovino Avstro-Ogrske in Evrope.

Zveza zgodovinskih društev Slovenije mu je nagrado Klio decembra 2022 dodelila za najobsežnejšo znanstveno monografijo z naslovom Po razpadu skupne države, v kateri avtor opredeljuje Slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita.

Prof. dr. Andrej Rahten.
Foto: Družina

Petčlanska komisija nagrajenčevo delo opisuje kot »Delo, zasnovano na bogatem arhivskem gradivu, spominih, znanstveni literaturi in časopisju, je sintetično zaokroženo in temeljno ter izbrušeno ubesedeno, dopolnjujejo ga bogate slikovne priloge. Delo se odlično umešča v Rahtenov zavidljivi opus študij avstrijsko-slovenskih odnosov ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja.«

Rahten podrobno opisuje slovensko/jugoslovansko – avstrijsko razmerje in reševanje mejnega vprašanja na Štajerskem in Koroškem razčlenjuje v luči mednarodne diplomacije in njenih protagonistov. Ob znanih zunanjih dejstvih osvetljuje malo znano zakulisje diplomatskih dogovorov in odločitev v korist avstrijski ali slovenski/jugoslovanski strani, piše v utemeljitvi nagrade.

Opozori na vlogo mednarodne diplomacije pri reševanju oz. ozemeljskega spora med sprtima stranema, hkrati pa tudi na dejstvo, da so zmagovite razsodnice na pariški mirovni konferenci sledile predvsem lastnim interesom. Avstrijci in Slovenci so tako tekmovali za njihovo naklonjenost, pri čemer so bili prvi pri uresničevanju lastnih ciljev spretnejši in uspešnejši, piše komisija.

Rahten bo jutri, 16. decembra, prisoten na predstavitvi revije Zgodovina za vse, ki jo bo javnosti predstavil njen urednik dr. Borut Batagelj iz Zgodovinskega arhiva Celje. Prof. dr. Andrej Rahten bo publiki bližje predstavil svojo razpravo z naslovom Zadnji slovenski legitimist ali zgodba o mednarodnem prevarantu z Vrha nad Laškim. Dogodek bo ob 18. uri gostil Špital za prjatle na Slomškovem trgu 5 v Celju.

Povzeto po: RTVSLO.si, Naslovnica: Mladinska knjiga