Do kdaj še prevozi s policijskim spremstvom iz Celja


Že več kot mesec dni iz središča Celja ob jutrih v smeri Ljubljane vozi konvoj vozil, opremljen z modrimi rotacijskimi lučmi, ki uporablja tudi zvočne signale.

Na nas so se obrnili bralci, ki sprašujejo za kaj gre v tem primeru oz. tudi, če gre za prevoz članov kavaškega klana na sodne obravnave.

Na Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij smo v zvezi s tem naslovili poizvedbo. Posredovali so nam spodnji odgovor:

“Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij v skladu z nalogami in pooblastili pravosodnih policistov izvaja spremstva zaprtih oseb zunaj zavoda za prestajanje kazni zapora, ki se glede na varnostno oceno v posamičnih primerih razlikujejo. Podrobnejših informacij vam zaradi varnostnih postopkov ne moremo podati.”

Neuradno je situacija povezana s sojenjem, ki zaradi velikega števila obtoženih poteka na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. Ena ob obravnav bo tudi danes.