Kršitve voznikov tovornih vozil na avtocesti so še vedno prepogoste


Policisti Postaje prometne policije Celje so danes ponoči poostreno nadzirali tovorni promet na avtocesti A1. Posebno pozornost so namenili kontroli nepravilno naloženih tovorov ter spoštovanju socialne zakonodaje.

Preobremenjen tovornjak; foto: Policijska uprava Celje

Med drugimi so ustavili romunskega voznika tovornega vozila s priklopnikom in ugotovili, da je bilo vozilo preobremenjeno. Pri kontroli zapisovalne opreme – elektronskega tahografa, ki beleži aktivnosti voznika, pa so ugotovili, da je bila naprava manipulirana in ni prikazovala točnih podatkov o vožnji in aktivnostih voznika. Vozilo so izključili iz prometa, odvzeli registrske tablice in odredili izredni tehnični pregled. Vozniku so izrekli globo v višini 770 €, odgovorni pravni osebi pa globo v višini 4.400,00 €.

V času nadzora so ustavili tudi voznika madžarskega tovornega vozila s priklopnikom in ugotovili, da je v tahografu uporabljal drugo kartico. Prav tako so ugotovili še druge kršitve socialne zakonodaje in nepravilnosti zaradi nalaganja tovora po Zakonu o pravilih cestnega prometa ter Zakona o cestah. Vozniku so izrekli globo v višini 2.840 € evrov, odgovorni pravni
osebi pa globo v višini 8.640 €. Oba voznika sta globe v polovičnem znesku poravnala na kraju.

Ustavili so tudi slovenskega voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki v tovornem vozilu ni imel podatkov o vožnji za preteklih 28 dni, prav tako ni pravilno uporabljal preklopnih mehanizmov elektronskega tahografa, ki beležijo aktivnosti voznika in ni imel voznikove kartice. Vozniku so izrekli globo v višini 2.250 €, zoper pravno osebo pa uvedli prekrškovni
postopek.

Kršitve socialne zakonodaje, ki varuje voznike pred prekomernim delom, pred pretirano utrujenostjo, so dokaj pogoste. Vozniki, ki niso spočiti, za vožnjo niso dovolj psihofizično pripravljeni in predstavljajo nevarnost zase in tudi za druge udeležence v cestnem prometu.

Preberite tudi današnje poročilo Policijske uprave Celje