Novo orkansko neurje na Celjskem le še povečalo bilanco škode prejšnjega tedna


Skladno z napovedmi je noč s ponedeljka na torek zaznamovalo novo neurje. Orkanski veter je podiral drevesa in razkril mnogo streh. V nadaljevanju podatki, ki so jih doslej zaznali na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Braslovče – Ob 00.59 je v Letušu močan veter podrl drevo preko cestišča. Posredovali so gasilci PGD Letuš, ki so drevo odstranil

Celje – Orkanski veter je v Gorici pri Šmartnem in v Ločah podrl drevesa preko cest in prekinil prometno povezavo. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Lopata, ki so drevesa odstranili in ponovno vzpostavili prometne povezave.

Luče – Ob 4.29 je v Raduhi močan veter podrl drevo preko cestišča. Posredovali so gasilci PGD Luče, ki so drevo odstranili.

Rogatec – Orkanski veter je razkril en stanovanjski in en kmetijski objekt, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. V Trških Gorcah se je na cesto sprožil plaz. Aktivirani so gasilci PGD Rogatec, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkriti strehi in z odstranjevanjem dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni elektro podjetja pa vzpostavljajo električne vode. Do 5.30 ure je zabeleženih najmanj 11 lokacij.

Rogaška Slatina – Orkanski veter je razkril več stanovanjskih in drugih objektov, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Aktivirani so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina in Kostrivnica, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrite strehe in z odstranjevanjem podrtih dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni Elektra Celje pa vzpostavljajo električne vode. Do 5.30 ure je zabeleženih najmanj 13 lokacij, predvideva se še višje število le teh.

Slovenske Konjice – Orkanski veter je razkril več stanovanjskih in drugih objektov, med drugim streho osnovne šole v Ločah, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Aktivirani so gasilci PGD Slovenske Konjice, Loče, Zbelovo, Žiče, Tepanje, Draža vas in PGE Celje, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrite strehe in z odstranjevanjem podrtih dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni elektro podjetja pa vzpostavljajo električne vode. Do 5.30 ure je zabeleženih najmanj 9 lokacij, predvideva se še višje število le teh.

Okrog 1.14 ure je v Spodnjih Grušovjah strela udarila v gospodarsko poslopje in zanetila požar. Posredovali so gasilci PGD Tepanje, Slovenske Konjice, Loče, Draža vas in Žiče, ki so požar omejili in pogasili. Ogenj je objekt v celoti uničil.

Šentjur –  Orkanski veter je razkril večje število stanovanjskih in drugih objektov, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Najhujše je v okolici Ponikve. Aktivirani so gasilci PGD Ponikva, Dramlje, Dolga Gora, Lokarje, Kalobje, Planina, Slivnica in Šentjur, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrite strehe in z odstranjevanjem dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni Elektra Celje pa vzpostavljajo električne vode. Do 5.30 ure je zabeleženih najmanj 30 lokacij, predvideva se bistveno višje število le teh.

Šmarje pri Jelšah – Orkanski veter je razkril dva stanovanjska objekta, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Aktivirani so gasilci PGD Šmarje pri Jelšah Sladka Gora in Šentvid, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrito streho in z odstranjevanjem podrtih dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni Elektra Celje pa vzpostavljajo električne vode. Do 5.30 ure je zabeleženih najmanj 11 lokacij, predvideva se še višje število le teh.

Štore – Ob 00.26 je v Dragi močan veter podrl drevo preko cestišča. Posredovali so gasilci PGD Štore, ki so drevo odstranili.

Vojnik – Ob 2.52 je v Novakah, občina Vojnik, močan veter podrl drevo preko cestišča. Posredovali so gasilci PGD Nova Cerkev, ki so drevo odstranili.

Vransko – Ob 5.36 je na Vranskem močan veter podrl drevo preko cestišča. Posredovali so gasilci PGD Vransko, ki so drevo odstranili.

Zreče – Orkanski veter je na treh lokacijah podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave. Posredovali so gasilci PGD Zreče in PGD Stranice ki so drevesa odstranili in ponovno vzpostavili prometne povezave.

Žalec – Ob 1.00 je v Mali Pirešici, občina Žalec, močan veter podrl drevo preko cestišča. Posredovali so gasilci PGD Arja vas, ki so drevo odstranili.