Vegrad – podane nove kazenske ovadbe


V preteklem tednu so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje podali tri kazenske ovadbe, ki se nanašajo na sume odmevnih nepravilnosti v poslovnem sistemu Vegrad iz Velenja.V enem primeru so zoper dve odgovorni osebi poslovnega sistema podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja Poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja po 209. čl. KZ-1.

V zvezi s tem so celjski kriminalisti sicer že konec lanskega leta podali kazensko ovadbo. Nanašala se je na neupravičena zadrževanja prostovoljnih prispevkov delavcev, zbranih za družini dveh preminulih delavcev. Dodatno so kriminalisti ugotovili še, da sta odgovorni osebi poslovnega sistema, od začetka leta 2009 do sredine leta 2010, nezakonito in brez pravne podlage uporabljali še druga zbrana sredstva delavcev na posebnem računu tako imenovane blagajne za vzajemno pomoč. Sredstva so delavci zbirali za posebne namene pomoči, prav tako so se na računu zbirala tudi sredstva za delovanje sindikata, skupaj s članarino. Odgovorni osebi sta v omenjenem obdobju, za poslovanje poslovnega sistema oziroma za gospodarsko dejavnost, neupravičeno uporabljali sredstva v višini nekaj več kot 420.000,00 €. Del sredstev, ki sta jih neupravičeno uporabljali, sta na račun blagajne vzajemne pomoči sicer vrnili, delavce in sindikat pa sta dejansko oškodovali za nekaj več kot 220.000,00 €.

Zoper odgovorno osebo poslovnega sistema so celjski kriminalisti podali še kazensko ovadbo zaradi suma storitve treh kaznivih dejanj Poslovne goljufije po 228 čl. KZ-1.

Obstaja namreč sum, da je odgovorna oseba gospodarske družbe, v času od leta 2007 do 2009, z različnimi izvajalci sklenila različne pogodbe za izvedbo gradbenih del ter sopogodbenike spravljala v zmoto in jim prikrivala vrsto okoliščin glede izpolnitve svojih obveznosti. Odgovorna oseba je to največkrat počela tako, da je sopogodbenikom večkrat pisno in ustno obljubljala različne oblike poplačil obveznosti, izdajala menice brez kritja ali jih drugače spravljala v zmoto. Zaradi neizpolnitve obveznosti jim je povzročila materialno škodo v skupni višini približno 530.000,00 €.

Isto osebo so kriminalisti kazensko ovadili tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja Davčne zatajitve po čl. 249/4-1 KZ-1, ter kaznivega dejanja Ponarejanja listin po čl. 251/1. KZ-1.

Sumijo, da je odgovorna oseba v začetku leta 2010 preslepila pristojen davčni organ, tako da je v imenu poslovno povezane gospodarske družbe iz območja Maribora, davčnemu organu posredovala ponarejeno izjavo. Z izjavo je osumljena odgovorna oseba lažno prikazala, da je družba iz Maribora, dala soglasje za pobot terjatev presežka obračunanega DDV v korist gospodarske družbe iz poslovnega sistema Vegrad. S tem dejanjem je pristojen davčni organ oškodovala za nekaj manj kot 100.000,00 €.

Kriminalisti s kriminalistično preiskavo v poslovnem sistemu Vegrad še nadaljujejo.

Vir: Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Celje