Voznik tovornega vozila s priklopnikom vozil brez zadnjega levega kolesa


Policisti Postaje prometne policije Celje so v tem tednu opravili več poostrenih nadzorov nad vozniki tovornih vozil ter samimi tovornimi vozili.

En voznik tovornjaka je vozil brez enega kolesa na svojem priklopniku.

Poudarek nadzora je bil v ugotavljanju in preverjanju psihofizičnega stanja voznikov tovornih vozil, tehnične brezhibnosti in obremenjenosti vozil, nepravilnega nalaganja tovora, upoštevanja predpisanega časa trajanja vožnje in upoštevanja odmorov ter nepravilnega prevoza oseb.

Kontrolirali so več kot 50 tovornih vozil. Kršitve so se večinoma nanašale na preobremenitve vozil, izvajanje izrednega prevoza brez dovoljenja ali v nasprotju  z  njim,  tehnično neurejenost vozil, prekoračene čase trajanja vožnje ter  nezadostne  počitke  in  druge  kršitve, kot so prekoračitve hitrosti, neuporaba varnostnih pasov, uporaba mobilnega telefona med vožnjo in podobno.

Na avtocesti so ustavili tudi voznika skupine vozil z območja Maribora, ki mu je odtrgalo zadnje levo kolo na priklopnem vozilu. Voznik je os  na podvozje pritrdil z zatego ter z vožnjo nadaljeval po regionalni cesti in nato po avtocesti. Takšno ravnanje je bilo neodgovorno in nevarno.

Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi

pralnica-celje-polsi-klik