Zaključena obširna kriminalistična preiskava kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog


Celjski kriminalisti so v preteklih dneh v sodelovanju z Generalno policijsko upravo, Kriminalistično policijo Avstrije in Kriminalistično policije Srbije zaključili obsežno preiskavo mednarodne kriminalne združbe, osumljene storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po členu 186/I-III Kazenskega zakonika.

Kriminalisti so z obsežno preiskavo začeli decembra lani. Med preiskavo so izvajali številne  preiskovalne ukrepe, tudi  prikrite,  s katerimi so pridobili dokaze o izvrševanju organiziranih oblik kaznivih dejanj.

Z mednarodnim policijskim sodelovanjem in izmenjavo podatkov z Interpolom in Inštitutom Mednarodne pravne pomoči so slovenski, avstrijski in srbski kriminalisti pridobili dokaze, da  je bilo v kazniva dejanja vpletenih več oseb in sicer trije slovenski državljani, doma iz območja Policijske  uprave Celje, stari od 33 do 37 let, štirje državljani Srbije, stari 23, 28, 34 in 48 let ter 46-letni državljan Bosne in Hercegovine. Vsi tuji državljani, razen dveh Srbov, starih 23 in 28 let, so imeli začasno bivališče prijavljeno na območju Policijske uprave Celje.

Med preiskavo so kriminalisti ugotovili,  da  so osumljeni kriminalna dejanja izvrševali tako, da so v okviru avtoprevozniških podjetij,  na relacijah med zahodno evropskimi državami,  prevažali večje količine prepovedanih drog.

V skupni preiskavi slovenskih in tujih kriminalistov je bil  na območju Avstrije najprej aretiran  član kriminalne združbe, ki je v tovornem vozilu slovenskih registrskih  oznak, prevažal 19 kg prepovedane droge konoplje, 6050 tablet prepovedane droge MDMA (Ecstasy) in 2 kg prepovedane droge amfetamin (speed). Omenjenemu je bil odrejen pripor.

V nadaljevanju so avstrijski varnostni organi na območju Avstrije aretirali še dva člana kriminalne združbe in jima zasegli 34 kg prepovedane droge konoplja in v okviru iste operacije,  prav tako na območju Avstrije, še dva člana združbe, ki so jima zasegli 30 kg prepovedane droge konoplja.

V nadaljevanju preiskave so celjski kriminalisti v preteklih dneh na širšem območju Celja opravili tri hišne preiskave in trem osebam odvzeli prostost. Med njimi je bil tudi eden od organizatorjev kriminalne dejavnosti državljan Slovenije, stanujoč na območju Celja. Omenjenemu je preiskovalni sodnik odredil pripor.

Osumljeni bi s prodajo omenjene količine prepovedane droge pri prodaji na debelo zaslužili dobrih 200.000 €, s prodajo na drobno pa najmanj dva do trikrat toliko.

Omenjenim grozijo različne kazni, 186. člen KZ-1 pa pravi naslednje:

(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2) Kdor prodaja, ponuja na prodaj ali brezplačno deli prepovedano drogo ali predhodno sestavino za izdelavo prepovedanih drog mladoletni osebi, duševno bolni osebi, osebi z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali osebi, ki je v postopku odvajanja od odvisnosti ali rehabilitacije ali če stori dejanje v vzgojnih ali izobraževalnih ustanovah ali v njihovi neposredni bližini, v zaporih, v vojaških enotah, v javnih lokalih ali na javnih prireditvah, ali stori dejanje iz prvega odstavka javni uslužbenec, duhovnik, zdravnik, socialni delavec, učitelj ali vzgojitelj in pri tem izkorišča svoj položaj ali kdor za izvrševanje omenjenega dejanja uporablja mladoletne osebe se kaznuje z zaporom od treh do petnajst let.

(3) Če je dejanje iz prvega in drugega odstavka storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, ali če je storilec tega dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.

(4) Kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje v uporabo opremo, snovi ali predhodne sestavine, za katere ve, da so namenjene za izdelavo prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(5) Prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu in sredstva za njihovo izdelovanje ter prevozna sredstva, uporabljena za prevoz in hrambo drog ali nedovoljenih snovi v športu, se vzamejo.

Obvestilo so pripravili v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Celje.

*Fotografija je simbolična.