Zastoji na Mariborski cesti v Celju, zaradi raztrosa pivskih tropin


Na Mariborski cesti v Celju je prišlo do razsutja tovora po cestišču. Zaradi tega so nastajali daljše kolone vozil z obeh strani. Na cestišče se je s polpriklopnika razsula večja količina pivskih tropin. Vozišče je bilo zaradi tega tudi spolzko.